New books

The latest volumes from the publication series in humanities and theology:

How It All Relates

How It All Relates

Henrik Andersson | How It All Relates. Exploring the Space of Value Comparisons | 2017

This thesis explores whether the three standard value relations, “better than”, “worse than” and “equally as good”, exhaust the possibilities in which things can relate with respect to their value. Or more precisely, whether there are examples in which one of these relations ...

Read more

Medeltida urbanisering

Medeltida urbanisering

Hans Andersson | Medeltida urbanisering. Uppsatser 1972-2015 | 2017

I den här volymen presenteras ett urval av uppsatser, som Hans Andersson har publicerat under perioden 1972-2015 om medeltidens urbanisering. I dessa diskuteras framför allt hur man kan definiera urbanisering. Urbaniseringen ses här som en tämligen vid process som innefattar olika ...

Read more

Ord på prov

Ord på prov

Anna W Gustafsson, David Håkansson | Ord på prov. En studie av ordförståelse i högskoleprovet | 2017

Under 1970-talet behandlade flera språkvetenskapliga studier ordförståelse i ett demokratiskt perspektiv. Det handlade framför allt om inkludering och tillgång till samhällets olika funktioner. I den studie som redovisas här anknyter författarna till denna diskussion genom ...

Read more

Bebyggelsehierarkier och bylandskap

Bebyggelsehierarkier och bylandskap

Anders Håkansson | Bebyggelsehierarkier och bylandskap. Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv | 2017

Boken behandlar övergången mellan vikingatid och tidig medeltid utifrån ett bebyggelsearkeologiskt källmaterial från Halland. Syftet är att diskutera gårdarnas byggda och sociala miljö, bybildning i regionen och organisationen av landskapet med målsättningen att skapa en ...

Read more

On the origins of physical cognition in corvids

On the origins of physical cognition in corvids

Ivo Jacobs | On the origins of physical cognition in corvids | 2017

Physical cognition involves a host of cognitive abilities that enable understanding and manipulation of the physical world. Corvids, the bird family that includes crows, ravens and jays, are renowned for their cognitive abilities, but still little is known about their folk physics. ...

Read more

Liberal Intellectuals and Human Rights in the Turkish Public Sphere

Liberal Intellectuals and Human Rights in the Turkish Public Sphere

Andrea Karlsson | Liberal Intellectuals and Human Rights in the Turkish Public Sphere. Contestation and Pragmatism from the 1990s to the AKP-era | 2017

Read more

Empirical data in the philosophy of mind: free will, higher-order thought, and misrepresentation

Empirical data in the philosophy of mind: free will, higher-order thought, and misrepresentation

Asger Kirkeby-Hinrup | Empirical data in the philosophy of mind: free will, higher-order thought, and misrepresentation | 2017

Read more

Silent Modernism

Silent Modernism

Annika J. Lindskog | Silent Modernism. Soundscapes and the Unsayable in Richardson, Joyce, and Woolf | 2017

How do you represent thoughts, feelings, and experiences for which words do not suffice? This question lies behind many of the experiments that characterize modernist fiction. Silent Modernism: Soundscapes and the Unsayable in Richardson, Joyce, and Woolf examines one of the solutions ...

Read more

Toleransens gränser

Toleransens gränser

Johannes Ljungberg | Toleransens gränser. Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa | 2017

Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i övriga Europa hade dessförinnan ...

Read more

Det omstridda arvet

Det omstridda arvet

Valter Lundell | Det omstridda arvet. Den kommunistiska erfarenheten i dansk och svensk historiekultur | 2017

I Danmark och Sverige råder ett asymmetriskt förhållningssätt till den nazistiska och den kommunistiska erfarenheten. Medan den förra omfattas av konsensus, omgärdas den senare av oenighet. Föreliggande studie utgår från denna oenighet och undersöker hur den hanteras i dansk ...

Read more

Synen på skrivande

Synen på skrivande

Martin Malmström | Synen på skrivande. Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner | 2017

Våra studenter kan inte svenska! Så löd titeln på en uppmärksammad tidningsartikel för några år sedan. Bakom den drastiska formuleringen låg ett veritabelt nödrop där nio historiker förklarade att deras studenter hade påtagliga problem att uttrycka sig i skrift. Artikeln ...

Read more

Onaturlig födelse

Onaturlig födelse

Tove Paulsson Holmberg | Onaturlig födelse. Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680–1730 | 2017

Vid sextonhundratalets slut var bilden av födelsen starkt färgad av en förväntningshorisont som normaliserade obstetriska skador och förluster, och hanteringen av barnafödande förvaltades i en muntlig kultur av mödrar och barnmorskor. I Onaturlig födelse: Johan von Hoorn ...

Read more

<em>Man</em>, <em>en</em> och <em>du</em>

Man, en och du

Sanna Skärlund | Man, en och du. Generiska pronomen i svenskans historia | 2017

När vi människor talar vill vi ibland ange att det vi säger gäller folk i allmänhet eller vem som helst. Ett sätt att signalera detta är att använda det generiska pronomenet man: Man kan inte lära gamla hundar att sitta. Man är ett mycket vanligt ord i svenska idag, och ...

Read more

Poesi som politik

Poesi som politik

Evelina Stenbeck | Poesi som politik. Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad | 2017

Read more

Unburning Fame

Unburning Fame

Ola Wikander | Unburning Fame. Horses, Dragons, Beings of Smoke, and Other Indo-European Motifs in Ugarit and the Hebrew Bible | 2017

In this book, Ola Wikander studies Indo-European influences in the literary world of the Hebrew Bible and the Ugaritic texts, tracing a number of poetic motifs and other concepts originating in the Indo-European linguistic milieux of the greater Ancient Near East (e.g., among Anatolians ...

Read more

Perspectives from a human-centred archaeology

Perspectives from a human-centred archaeology

Helene Wilhelmson | Perspectives from a human-centred archaeology. Iron Age people and society on Öland | 2017

Read more

Ljud tar plats

Ljud tar plats

Åsa Alftberg, Elisabet Apelmo, Kristofer Hansson (red.) | Ljud tar plats. Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer | 2016

Det finns ett stort behov av att bättre förstå de funktions hinder som finns i samhället och som begränsar eller i vissa fall omöjliggör allas aktiva delaktighet i samhällslivet. Den antologi som du nu håller i handen har som målsättning att bidra till att öka förståelsen ...

Read more

Materialising Modern Cemeteries

Materialising Modern Cemeteries

Sian Anthony | Materialising Modern Cemeteries. Archaeological narratives of Assistens cemetery, Copenhagen | 2016

The dead and the living meet in the cemetery and how this relationship unfolds in the 19th and 20th centuries is explored from the starting point of one excavation in Copenhagen. This book investigates the material conclusions of these interactions including cemetery working practices, ...

Read more

An Imaginary Musical Road Movie

An Imaginary Musical Road Movie

Mats Arvidson | An Imaginary Musical Road Movie. Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau's Concept Album "Highway Rider" | 2016

An Imaginary Musical Road Movie revolves around two integrated objects: on the one hand, the programmatic and cyclic concept album Highway Rider (2010), which is jazz pianist and composer Brad Mehldau’s most complex instrumental work, and on the other hand transmediality, both as ...

Read more

Colonizing Fever

Colonizing Fever

Åsa Bharathi Larsson | Colonizing Fever. Race and Media Cultures in Late Nineteenth-Century Sweden | 2016

In the late nineteenth century, Swedish media cultures showed a remarkably high amount of representations of the colonial world. Wild West acts promised authentic American Indian performances and a great narrative of the West. The ethnological exhibitions displayed a presumed everyday ...

Read more

Ovid's Heroides and the Ethopoeia

Ovid's Heroides and the Ethopoeia

Martina BJÖRK | Ovid's Heroides and the Ethopoeia | 2016

Were Ovid’s Heroides inspired by the contemporary practice in oratory at schools? The similarity of the poems to the rhetorical exercise ethopoeia has made scholars believe so for many centuries. However, there are very few studies into the matter, and the comparison has been controversial. ...

Read more

"Gracerna talte som du"

"Gracerna talte som du"

Jerker Blomqvist, Johanna Akujärvi, Inger Enkvist, Alfred Sjödin, Karin Blomqvist | Karin Blomqvist (red.) | "Gracerna talte som du" Om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för undervisningen | 2016

Vad är bildning? Vad har den för funktion? Har den ens något existensberättigande om den inte omedelbart leder till en anställningsbar examen? Med dessa frågor som utgångspunkt samlades i juni 2013 några föreläsare till en temadag om Esaias Tegnér och bildningens betydelse ...

Read more

Politikens drivfjäder

Politikens drivfjäder

Erik Bodensten | Politikens drivfjäder. Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken | 2016

Hur kan den moraliskt fördärvade och lättkorrumperade människan upprätta ett stabilt självstyre? Vilka medborgare är tillräckligt dygdiga för att anförtros styret? Och hur kan de skiljas från de korrumperade? Dessa frågor var av central politisk betydelse för den förmoderna ...

Read more

The Artisanal Perspective in Action

The Artisanal Perspective in Action

Katarina Botwid | The Artisanal Perspective in Action. An Archaeology in Practice | 2016

Hur ska nutidens forskare förstå och tolka praktisk kunskap utifrån arkeologiska material? Avhandlingen ”The Artisanal Perspective in Action” tar upp frågan och föreslår ett tydligt avgränsat hantverksperspektiv. Genom att arkeologer och hantverkare med expertis inom sitt ...

Read more

Femina princeps

Femina princeps

Lovisa BRÄNNSTEDT | Femina princeps. Livia's position in the Roman state | 2016

From his exile in a remote province on the Black Sea the Roman poet Ovid wrote a letter to his wife, urging her to safeguard his return by praying not to the traditional gods, but to Livia, the femina princeps. In the Roman society women were traditionally associated with the domestic ...

Read more

The Drowning World

The Drowning World

Adam Brenthel | The Drowning World. The visual culture of climate change | 2016

Read more

Den haltande kontinenten?

Den haltande kontinenten?

Anna Cappi | Den haltande kontinenten? Autenticitet och ekonomisk frihet hos José Martí | 2016

Read more

On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture

On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture

A. M. Ciardi | On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture. Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225 | 2016

Read more

Förbjudna förbindelser. Föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940

Förbjudna förbindelser. Föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940

Bonnie Clementsson | Förbjudna förbindelser. Föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940 | 2016

Read more

Storstadens dagbok

Storstadens dagbok

Erik Edoff | Storstadens dagbok. Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm | 2016

Storstadens dagbok är en fascinerande resa genom Stockholms nöjesliv under det sena 1800-talet. Det är en historia om boulevardpressen och dess självupptagna skribenter som rörde sig genom en huvudstad i förändring. Det handlar om hur små tidningar både konkurrerade och samverkade ...

Read more

Mellan flykt och förändring

Mellan flykt och förändring

Kristoffer Ekberg | Mellan flykt och förändring. Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö | 2016

Vad innebär det att vara en del av samhället? Vilket utrymme finns det för att drömma om ett annat? I 1970-talets Sverige valde ett antal personer och grupper att bygga upp egna experimentsamhällen för andra typer av liv, personer och grupper som kallades alternativa. I form ...

Read more

Prospects for Theology in Peacebuilding

Prospects for Theology in Peacebuilding

Sara Gehlin | Prospects for Theology in Peacebuilding. A Theological Analysis of the Just Peace Concept in the Textual Process towards an International Ecumenical Peace Declaration, World Council of Churches 2008-2011 | 2016

Read more

Please Be Patient

Please Be Patient

Martin Gunnarson | Please Be Patient. A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care | 2016

Please Be Patient examines the practice of haemodialysis and kidney transplantation, the two medical therapies available for persons with kidney failure, from a phenomenological perspective. A basic assumption being made is that contemporary biomedicine is deeply embedded in the cultural, ...

Read more

Svenskans beskrivning 34

Svenskans beskrivning 34

Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier (red.) | Svenskans beskrivning 34. Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten. Lund den 22-24 oktober 2014 | 2016

Read more

Utmaningarna mot demokratins skola

Utmaningarna mot demokratins skola

Per Höjeberg | Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945 | 2016

Read more

Case Endings in Spoken Standard Arabic

Case Endings in Spoken Standard Arabic

Andreas Hallberg | Case Endings in Spoken Standard Arabic | 2016

Read more

Roots and Routes

Roots and Routes

Katalin Henriksson | Roots and Routes. Life stories of exiled Hungarian women in Sweden | 2016

Read more

Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684-1989.

Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684-1989.

Johan Herbertsson | Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684-1989. | Universus | 2016

Read more

Pappersarbete

Pappersarbete

Charlie Järpvall | Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium | 2016

Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium är en mediehistorisk avhandling om kontorspapper. Samtidigt är det en bok om maskinskrivningens hastighet, drömmen om ordning och om arbetet med att få allting att passa ihop. Pappersarbete handlar om ...

Read more

Pragmatic Muslim Politics

Pragmatic Muslim Politics

Andreas Johansson | Pragmatic Muslim Politics. The case of Sri Lanka Muslim Congress | 2016

Read more

Das perfektische Präteritum im Deutschen

Das perfektische Präteritum im Deutschen

Sofie Nilsson | Das perfektische Präteritum im Deutschen | 2016

Read more

A Pilgrimage to the Past

A Pilgrimage to the Past

Matthew Norris | A Pilgrimage to the Past. Johannes Bureus and the Rise of Swedish Antiquarian Scholarship, 1600-1650 | 2016

Read more

New Big Science in Focus

New Big Science in Focus

Josephine V. Rekers, Kerstin Sandell (red.) | New Big Science in Focus. Perspectives on ESS and MAX IV | 2016

This anthology is about new big science, approached through perspectives from law, sustainability studies, sociology of science and technology, history, human geography and information studies. In focus are the two large experimental facilities being built in Lund: the European Spallation ...

Read more

Samtida konst på bästa sändningstid

Samtida konst på bästa sändningstid

David Rynell Åhlén | Samtida konst på bästa sändningstid. Konst i svensk television 1956-1969 | 2016

I mitten på 1950-talet introducerades den svenska allmänheten för ett nytt massmedium: televisionen. Många såg i det nya mediet ett viktigt verktyg för upplysning och folkbildning, inte minst när det kom till konst. I Samtida konst på bästa sändningstid undersöks hur tv-mediet ...

Read more

Den skandinaviske encyklopædi

Den skandinaviske encyklopædi

Maria Simonsen | Den skandinaviske encyklopædi. Udgivelse og udformning af Nordisk familjebok & Salmonsens Konversationsleksikon | 2016

Read more

Historia från tidskriftsredaktionen

Historia från tidskriftsredaktionen

Marianne Sjöland | Historia från tidskriftsredaktionen. En komparativ studie av Populär Historias och History Todays historieskrivning | 2016

Trots de populärhistoriska tidskrifternas stora spridning har historiker hittills visat litet intresse för historieskrivningen i dem. Populärhistoriska tidskrifter läses av en ansenlig mängd människor. I Pressbyråns tidningshyllor trängs svenska, brittiska och tyska historiska ...

Read more

The Japanese Imperative

The Japanese Imperative

Axel Svahn | The Japanese Imperative | 2016

Read more

Versform & ikonicitet

Versform & ikonicitet

Jimmie Svensson | Versform & ikonicitet. Med exempel från svensk modernistisk lyrik | 2016

Read more

Bo i Ro

Bo i Ro

Barbro Westerholm, Maria Albin, Magnus Lindqvist, Dag Glebe, Erik Skärbäck, Mette Sörensen, Kerstin Persson Waye | Frans Mossberg (red.) | Bo i Ro. Texter från ett tvärvetenskapligt symposium om boende, buller och hälsa. Läkaresällskapets hus i Stockholm, den 20 oktober 2016 | 2016

Read more