Calendar

To previous month October To next month   To previous year 2017       
  M T W T F S S
39               1  
40   2   3   4   5   6   7   8  
41   9   10   11   12   13   14   15  
42   16   17   18   19   20   21   22  
43   23   24   25   26   27   28   29  
44   30   31            


Showing 61 events from 2017-10-24 Tu until 2018-01-18 Th

From the Calendar of the Joint Faculties of Humanities and Theology

2017-10-24 Tu   18:00 - 20:00   LUX aula, Helgonavägen 3, Lund


Lecture

En kväll om boken En lundensisk litteraturhistoria

Kom hör några av författarna bakom En lundensisk litteraturhistoria! Bland annat kommer Katarina Bernhardsson prata om lundaspecialiteten Q-versen, Göran Bexell om Stagnelius och Lund och Bibs Rausing och Anders Palm om Hjalmar Gullberg - Agda Holst, ett möte mellan poeten och konstnärinnan.

Kvällens pro... Show everything


Joint Faculties of Humanities and Theology

From the Calendar of the Department of Communication and Media

2017-10-25 We   13:15 - 15:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminar

Lecturer Sara Santesson

Research Seminar

Studenters skrivande – brister, förväntningar, ansvar

I medierna hävdas emellanåt – mer eller mindre högljutt – att dagens studenter inte kan skriva. Man kan hävda att sådana utspel är del av en kontraproduktiv skrivkrisdiskurs (Malmström 2017). Men bakom dem står i många fall universitetslärare som är frustrerade över att undervisningens kvalitet bli... Show everything


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-10-26 Th   15:15 - 17:00   LUX C214


Seminar

Lecturer Carina Bennerhag, Luleå University of Technology

Research Seminar: Archeology

From hard rock to heavy metal--Early iron production in a hunting and gathering community in northern Sweden


From the Calendar of the Department of History

2017-10-26 Th   19:00 - 20:30   Arbetarrörelsens arkiv, Porslinsgatan 3, Malmö.


Seminar

Lecturer docent Irene Andersson

Arbetshistoriska seminariet

75 år sedan sillaupproret i Malmö

Under rubriken 75 år sedan sillaupproret i Malmö berättar Irene utifrån egen forskning den fängslande historien om hur några tusen husmödrar den 10 september 1942 samlades på Möllevångstorget för en kollektiv protest mot livsmedelsbristen i Malmö. Ett samarrangemang mellan Centrum för arbetarhistoria... Show everything


From the Calendar of the Department of Arts and Cultural Sciences

2017-10-27 Fr   10:15 - 13:00   LUX C121


Defence of a Doctoral Thesis

Author Meghan Cridland

Opponent Hanne Pico Larsen, PhD, Copenhagen Business School.

Disputation i etnologi: Meghan Cridland

Meghan Cridland försvarar sin avhandling: ”May contain traces of”. An ethnographic study of eating communities and the gluten free diet.

Avhandlingen hålls tillgänglig å Universitetsbiblioteket. Information finns också på Internet: http://portal.research.lu.se/portal/sv/

Fakultetens opponent är Ph... Show everything


From the Calendar of the Department of History

2017-10-30 Mo   18:30 - 20:00   LUX C121


Lecture

Lecturer Lars Edgren

Sture Bolin. Internationell historiker i en ödesmättad tid

Sture Bolin (1900–63) hade ett för svenska historiker ovanligt internationellt genomslag och hans teser diskuteras fortfarande. Han var också en historiker i nära kontakt med samhällsutvecklingen. Tidigt knuten till den nationella rörelsen blev han så småningom övertygad antinazist och engagerade sig fö... Show everything


From the Calendar of the Libraries of the Faculties of Humanities and Theology

2017-11-02 Th   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Show everything


More Information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-11-02 Th   15:15 - 17:00   LUX A233


Seminar

Lecturer Rune Iversen, University of Copenhagen

Research Seminar: Archeology

Tanged flint arrowheads--Interpersonal violence and group identity in the Middle Neolithic


From the Calendar of the Department of Philosophy

2017-11-02 Th   18:15 - 20:00   LUX B538


Seminar

Lecturer Susanna Radovic (University of Gothenburg)

Filosofiska föreningen

TBA


From the Calendar of the Libraries of the Faculties of Humanities and Theology

2017-11-07 Tu   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Show everything


More Information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


From the Calendar of the Libraries of the Faculties of Humanities and Theology

2017-11-07 Tu   10:15 - 12:00   Sociologen:G125


Seminar

Mätt med vilka mått? : värdering för forskare vid HT- och S-fakulteterna

(English below)

Hur mäts genomslag inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen? Vilka verktyg och tjänster används och hur kan jag synliggöra min samverkan inom och utanför universitet? I vilka sammanhang är det relevant att använda norska listan, h-index, Kudos eller LUCRIS? Bibliometri... Show everything


More Information: http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-w...


From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2017-11-07 Tu   15:15 - 17:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminar

Lecturer Margareta Petersson & Rikard Schönström

Comparative Literature - Research Seminar

Att skriva nordisk litteraturhistoria

Margareta Petersson, seniorprofessor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, och Rikard Schönström presenterar den nyutkomna volymen Nordens litteratur (2017), som de varit redaktörer för (RS & EZ)


From the Calendar of the Department of Communication and Media

2017-11-08 We   13:15 - 16:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminar

Author Charlotte Nilsson

Opponent Johan Jarlbrink

Research Seminar

Mittseminarium

Mittseminarium för Charlotte Nilssons avhandlingsarbete i mediehistoria.
Text distribueras via mail.


From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2017-11-08 We   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H339


Seminar

Lecturer Vasiliki Simaki

English linguistics seminar

StaViCTA interdisciplinary project: linguistic insights of en-stanced discourse

This interdisciplinary project (Advances in the description and explanation of STAnce in discourse using VIsual and Computational Text Analytics – StaViCTA ) across semantics, computational linguistics and information visualization investigates stance in human communication. Stance-taking, which is crucial for t... Show everything


From the Calendar of the Libraries of the Faculties of Humanities and Theology

2017-11-09 Th   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Show everything


More Information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


From the Calendar of the Department of History

2017-11-10 Fr   10:15 - 13:00   LUX C121


Defence of a Doctoral Thesis

Author Johannes Ljungberg

Opponent Professor Pasi Ihalainen

Toleransens gränser Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa

Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i övriga Europa hade dessförinnan religiösa avvikare inte... Show everything


More Information: http://portal.research.lu.se/portal/sv/public...


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-11-13 Mo   13:15 - 14:05   LUX A233


Seminar

Lecturer Rubina Raja, UrbNet, Aarhus University

Research Seminar: Historical Archeology

”Towards new lines of enquiry in urban archaeology: urban networks and dynamics”


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-11-13 Mo   14:05 - 14:55   LUX A233


Seminar

Lecturer Federica Sulas, UrbNet, Aarhus University

Research Seminar: Historical Archeology

”Geoarchaeological approaches to urban living: defining scales, contexts and processes at work in medieval African towns”


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-11-13 Mo   15:10 - 16:00   LUX A233


Seminar

Lecturer Vana Orfanou, UrbNet, Aarhus University

Research Seminar: Historical Archeology

”Means, aims and challenges of archaeometallurgy and the Viking Ribe project”


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-11-13 Mo   16:00 - 17:00   LUX A233


Seminar

Lecturer Hanna Dahlström, UrbNet, Aarhus University/Museum of Copenhagen

Research Seminar: Historical Archeology

”A town in the making – a study of urbanity as practice and life form in medieval Copenhagen”


From the Calendar of the Department of History

2017-11-13 Mo   18:30 - 20:00   LUX C121


Lecture

Lecturer Eva Österberg

Kreativitet och öppenhet: Birgitta Odén mitt i forskarvärlden

Birgitta Odén (1921-2016) blev den första kvinnliga professorn vid Lunds universitet när hon 1965 utnämndes till professor i historia. I den bemärkelsen var hon en pionjär. Var hon det också genom sin forskningsinriktning, eller kom det genom hennes kreativitet, samhällsengagemang och vilja att stödja nya... Show everything


From the Calendar of the Libraries of the Faculties of Humanities and Theology

2017-11-14 Tu   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Show everything


More Information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


From the Calendar of the Libraries of the Faculties of Humanities and Theology

2017-11-14 Tu   10:15 - 12:00   SOL B210, Bibliotekets undervis.sal


Workshop

EndNote-introduktion

(English below)

EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt EndNote. Efter genomgången finns möjlighet att ställa frågor. Ingen föranmälan krävs.

Du som har använt... Show everything


More Information: http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-w...


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-11-14 Tu   15:15 - 16:00   LUX B152


Seminar

Lecturer Jes Wienberg

Archeology for Everybody

Forntid i nutid – västvärldens vikingar

Seminarieserien "Arkeologi för alla" erbjuder öppna föredrag om pågående forskning vid institutionen för arkeologi och antikens historia. Föredragen vänder sig till en intresserad allmänhet samt universitetet i sin helhet.


From the Calendar of the Department of Arts and Cultural Sciences

2017-11-16 Th   09:00 - 15:00   LUX aula nedre


Symposium

Man & Sound Environment 2017 - Recent Soundscape Research

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet inbjuder till tvärvetenskapligt symposium ”Man & Sound Environment 2017 - Recent soundscape research. 
The field of soundscape is a growing and active research field that covers the most suprising angles and aspects of sound. This symposium gives a glimpse of current so... Show everything


PDF Document Info man & sound.pdf


More Information: http://app.bwz.se/lundsuniversitet/ljudmiljoc...


From the Calendar of the Libraries of the Faculties of Humanities and Theology

2017-11-16 Th   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Show everything


More Information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-11-16 Th   15:15 - 17:00   LUX A233


Seminar

Lecturer Bettina Schulz Paulsson

Research Seminar: Archeology

Bayesian statistics and high-precise Neolithic chronologies


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-11-16 Th   15:15 - 17:00   LUX C214


Seminar

Lecturer Mikael Larsson, Andreas Svensson, Jan Apel

Research Seminar: Archeology

Botanical evidence of malt for beer in Iron Age Uppåkra


From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2017-11-20 Mo   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H135b


Seminar

Lecturer Marianna Bolognesi, Postdoctoral researcher, University of Oxford, UK

Centre for Cognitive Semiotics

VisMet 1.0: A corpus of visual metaphors

In this talk I will first explain how visual metaphors are defined, identified ‘in the wild’, and analysed within the current theoretical frameworks proposed by cognitive linguists and media scholars. I will then introduce the corpus of visual metaphors VisMet 1.0 (http://www.vismet.org/VisMet/index.php), impl... Show everything


More Information: http://www.vismet.org/VisMet/index.php


From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2017-11-20 Mo   15:15 - 17:00   SOL Humanisten H135a


Seminar

Lecturer Jobst Welge

Komplitt (Forum for Comparative Literature)

From Jules Verne to Alejo Carpentier: The Jungle Novel as a Question for Genre Theory.

The talk will explore the generic similarities and differences among different examples of the so-called "novel of the jungle"--a representative novelistic genre in modern Latin American literature that also entertains certain connections with the European adventure novel from the end of the 19th century (A. C. Do... Show everything


From the Calendar of the Libraries of the Faculties of Humanities and Theology

2017-11-21 Tu   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Show everything


More Information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


From the Calendar of the Department of Educational Sciences

2017-11-22 We   10:15 - 12:00   MNO-huset


Seminar

UFO-seminariet

How to wake up students' hearts by science mysteries

1. 10.15 – 11.05: How to wake up students' hearts by science mysteries
2. 11.10 – 12.00: Avhandlingskapitel: Erkännande och gränsbevakning i samhällskunskapsunder-visning på gymnasiet (prel. titel)


PDF Document Schema för UFO-seminariet hösten 2017 201...


From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2017-11-22 We   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H339


Seminar

Lecturer Mattias Heldner, Stockholm University

English linguistics seminar

Turn-taking, gaps and overlaps in spontaneous conversation


From the Calendar of the Department of History

2017-11-22 We   15:15 - 17:00   LUX C214


Seminar

Lecturer Steven Shapin (Harvard) och Kapil Raj (EHESS, Paris)

Premodern Seminar

The History of Knowledge. Potentials and Challenges

I ett samarbete mellan de Förmoderna och Kunskapshistoriska seminarierna vid Historiska institutionen ges ett seminarium med Steven Shapin (Harvard) och Kapil Raj (EHESS, Paris).


From the Calendar of the Libraries of the Faculties of Humanities and Theology

2017-11-23 Th   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Show everything


More Information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-11-23 Th   15:15 - 17:00   LUX B352


Seminar

Lecturer Maikel Kuijpers, Leiden University

Research Seminar: Archeology

An archaeology of skill


From the Calendar of the Department of History

2017-11-23 Th   18:30 - 20:00   Landskrona Museum


Seminar

Lecturer Kjersti Bosdotter

Arbetshistoriska seminariet

I spåren av varven - om fanor, konstverk och romaner

Av Sveriges omfattande varvsindustri återstår idag endast ett par mindre anläggningar. Det finns ännu inget varvsmuseum som skildrar arbetet på varven i de städer som dominerades stort av varvsindustrin. Men det finns minnesberättelser och konstnärlig gestaltning av olika slag. Kring dessa teman föreläse... Show everything


From the Calendar of the Department of Educational Sciences

2017-11-24 Fr   LUX-huset, Helgonavägen 3 i Lund


Conference

Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens

Jubileum!
Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens firar 10 år!

Den 23 november 2017 hålls Lunds universitets sjätte pedagogiska utvecklingskonferens.
Målgrupp för denna konferens är ALLA med pedagogiska uppdrag – lärare, forskarhandledare, studievägledare, studierektorer, utbildningsadmi... Show everything


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-11-24 Fr   10:15 - 13:00   Lux aula C116


Defence of a Doctoral Thesis

Author Andreas Nilsson

Opponent Anne Lene Melheim, Oslo University

Bronze craft, socketed axes and the path of knowledge - The dissemination and the availability of Bronze craft during the Scandinavian Bronze Age

Lux aula


From the Calendar of the Libraries of the Faculties of Humanities and Theology

2017-11-28 Tu   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Show everything


More Information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


From the Calendar of the Libraries of the Faculties of Humanities and Theology

2017-11-28 Tu   13:15 - 16:00   SOL B210, Bibliotekets undervis.sal


Show/Demonstration

Manage your Image : hantering av bilder i forskningen

(English below)

IT-enheten och biblioteket visar verktyg och svarar på frågor om bildhantering i forskningen. Bland annat presenteras den bildatabas som håller på att byggas upp, program för bildbehandling, analysverkyget Nvivo och frågor kring upphovsrätt för egna och andras bilder. Vi inleder med kort... Show everything


More Information: http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-w...


From the Calendar of the Department of Communication and Media

2017-11-29 We   17:15 - 19:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminar

Film- and History of Media seminar

Everyday media technologies

Tiina Männistö-Funk, Gothenburg university, "Material clusters of gramophone music in rural and urban Finland of the 1920s and 1930s"
Rasmus Fleischer, Stockholm university, "The market for tape recorders and the politics of home recording"

Post seminar.
Welcome!


More Information: http://www.kom.lu.se/forskning/mediehistoria/...


From the Calendar of the Libraries of the Faculties of Humanities and Theology

2017-11-30 Th   10:00 - 12:00   SOL-biblioteket, entrén


Workshop

Öppen sökverkstad / Open Search Lab

(English below)

Behöver du hjälp med att hitta material till din uppsats eller någon annan skrivuppgift? Eller hjälp att registrera din uppsats i LUP Student Papers? Kom och besök vår öppna verkstad där en bibliotekarie hjälper dig med att komma vidare i ditt sökande.

Drop-in november 2017 - januar... Show everything


More Information: http://www.htbibl.lu.se/student/program/progr...


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-11-30 Th   15:15 - 17:00   LUX A233


Seminar

Lecturer Andreas Svensson

Research Seminar: Archeology

Halvtidsseminarium


From the Calendar of the Department of History

2017-12-04 Mo   18:30 - 20:00   LUX C121


Lecture

Lecturer Klas-Göran Karlsson

Lundahistoriker i världen

Historia är ett nationellt projekt, världen över och sedan länge. Men Lund har avvikit från detta mönster. Detta föredrag fokuserar på hur Lundahistoriker under de senaste hundra åren har vidgat de geografiska ramarna för sitt arbete, först till Skandinavien, därefter till Europa och världen, och vilk... Show everything


From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2017-12-05 Tu   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H135a


Seminar

Lecturer Linda Piltz

Komplitt (Forum for Comparative Literature)

Komparativ litteraturvetenskap möjliggör gränsöverskridanden inom litteraturvetenskap

Tanken med denna framställning är att den kan fungera som både en inledning och en sorts nystart av en debatt om ämnet komparativ litteraturvetenskap. I framställningen kommer jag att fokusera på varför komparativ litteraturvetenskap som ämne bör behållas och utvecklas. Mina argument för att behålla oc... Show everything


From the Calendar of the Department of Communication and Media

2017-12-06 We   13:00 - 15:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminar

Author Tommy Bruhn

Opponent Orla Vigsø, JMG Göteborgs universitet

Slutseminarium


From the Calendar of the Centre for Theology and Religious Studies

2017-12-06 We   13:15 - 14:15   LUX C121


Lecture

Lecturer Jakob Wirén

Docentföreläsning: Utmaningsdriven undervisning – perspektiv på kyrklig traditionsförmedling i vår tid

Jakob Wirén har den 31 augusti utsetts till oavlönad docent vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Föreläsningen följs av Magdalena Nordins docentföreläsning. Därefter bjuder teologiska fakulteten och CTR på kaffe och tårta i personalmatsalen på LUX.


From the Calendar of the Department of Communication and Media

2017-12-06 We   13:15 - 16:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminar

Author Tommy Bruhn

Opponent Orla Vigsö, Göteborgs universitet

Research Seminar

Slutseminarium

Slutseminarium för Tommy Bruhns avhandlingsarbete i retorik. Text distribueras via mail.


From the Calendar of the Centre for Theology and Religious Studies

2017-12-06 We   14:15 - 15:15   LUX C121


Lecture

Lecturer Magdalena Nordin

Docentföreläsning: Kunskap om religion i nutida samhällen

Magdalena Nordin har den 20 september utsetts till oavlönad docent vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Efter föreläsningen bjuder teologiska fakulteten och CTR på kaffe och tårta i personalmatsalen på LUX.


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-12-07 Th   15:15 - 17:00   LUX C214


Seminar

Author Johan Sterner

Opponent Torbjörn Ahlström

Research Seminar: Archeology

Slutseminarium: Neandertals and fire: a multi proxy study into the continuity of fire use in the Middle Paleolithic with focus on western Europe


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-12-11 Mo   10:15 - 11:30   LUX A233


Seminar

Lecturer Gertie Ericsson, Kulturen/ Inst f arkeologi och antikens historia i Lund

Research Seminar: Historical Archeology

Det tidiga Lund och omlandet


From the Calendar of the Department of Educational Sciences

2017-12-11 Mo   10:15 - 12:00   MNO-huset


Seminar

UFO-seminariet

Skola på vetenskaplig grund

Skola på vetenskaplig grund av Per Kornhall, FD i växtsyste-matik, fd. undervisningsråd på Skolverket, forskare Mä-lardalens högskola


PDF Document Schema för UFO-seminariet hösten 2017 201...


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-12-11 Mo   13:15 - 14:15   LUX A233


Seminar

Lecturer Martin Hansson Inst f arkeologi och antikens historia i Lund & Pia Nilsson, Arkeologerna, SHM Linköping

Research Seminar: Historical Archeology

Arkeologi kring de obesuttnas kulturarv, 1700-1900


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-12-11 Mo   14:30 - 15:30   LUX A233


Seminar

Lecturer Eva Svensson, Karlstad universitet

Research Seminar: Historical Archeology

Begreppet miljörättvisa och de obesuttnas kulturarv, 1700-1900


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-12-12 Tu   15:15 - 16:00   LUX B152


Seminar

Lecturer Kenth Hansen

Archeology for Everybody

Aristokrati i skånska medeltida städer

Seminarieserien "Arkeologi för alla" erbjuder öppna föredrag om pågående forskning vid institutionen för arkeologi och antikens historia. Föredragen vänder sig till en intresserad allmänhet samt universitetet i sin helhet.


From the Calendar of the Department of History

2017-12-13 We   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Ylva Grufstedt

Research Seminar, Human Rights Studies

Contextualizing historical culture and game design through digital strategy games and counterfactual history

Ylva Grufstedt verksam vid Helsingfors universitet lägger fram en text från sin kommande avhandling om historieskrivning och dataspel.


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2017-12-14 Th   15:15 - 17:00   LUX A233


Seminar

Lecturer Felix Riede, Aarhus University

Research Seminar: Archeology

Splendid isolation: The Laacher See volcano and southern Scandinavian Late Glacial hunter-gatherers


From the Calendar of the Centre for Theology and Religious Studies

2017-12-15 Fr   13:15 - 16:00   LUX B417


Seminar

Author Arne Olsson

Opponent Sune Fahlgren

Försoningsstrategier i brytningstider - slutseminarium

Doktorsavhandlingens syfte är att beskriva och analysera vad som sker i relationer mellan människor – särskilt präster, pastorer och ledare för vitaliseringsrörelser – i det spänningsfält som uppstår när vitaliseringsrörelser berör lokala kristna församlingar eller hela den ekumeniska gemenskapen... Show everything


From the Calendar of the Libraries of the Faculties of Humanities and Theology

2018-01-11 Th   14:15 - 16:00   SOL B210, Bibliotekets undervis.sal


Workshop

Öppen LUCRIS-verkstad

(English below)

Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar dina publikationsposter eller din profil? Inför forskningsredovisningen anordnar HT-biblioteken en drop-in-workshop där du kan få hjälp att använda LUCRIS. Naturligtvis går det också bra att ställa andra frågor.

Vi finns på pl... Show everything


More Information: http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-w...


From the Calendar of the Department of Educational Sciences

2018-01-18 Th   10:15 - 12:00   MNO-huset


Seminar

UFO-seminariet

Utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för högre utbildning vid Lunds universitet, en översikt

Vårens första seminarium:
1. 10.15 – 11.05: Utbildningsvetenskaplig forskning med relevans för högre utbildning vid Lunds universitet, en översikt
2. 11.10 – 12.00: ARTs, agency and social mobility: Intergenerational transmission of Sami culture in family, educational and community settings


PDF Document Schema för UFO-seminariet hösten 2017 201...