lu.se

Han forskar om värderingar i populärkulturen

Pierre Wiktorin vid Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund forskar sedan ett par år tillbaka om hur religion används inom populärkulturen och hur den uppfattas av läsarna. Hans fokus har hamnat på revoltdramer, berättelser där små brödraskap gör uppror mot en ond och mäktig makt.
 
För Pierre Wiktorin började allting med J.K. Rowlings världsberömda trollkarlspojke. När han läste böckerna om Harry Potter upptäckte han saker inom sitt fält som få andra hade skrivit om och han blev intresserad av att forska i ämnet. Pierre Wiktorin förklarar varför:
 
– Populärkulturen är en försummad del av religionsforskningen, det har den alltid varit. Man har alltid tittat mest på högkultur och kanon av olika slag, men nu börjar "lekfolket" vinna mark som forskningsobjekt, säger Pierre Wiktorin.
 
Med sin forskning hoppas Pierre Wiktorin på att kunna ge en ny syn på innehållet i kända populärkulturella verk. Han menar att det finns mycket nytt att upptäcka. Enligt honom innehåller t. ex. Harry Potter-böckerna ett tydligt politiskt budskap.
 
– De böckerna kan ju ses som ett kraftigt angrepp på rasism. De stora skurkarna där, Voldemort och hans dödsätare, är de som vill ha ett samhälle som är etniskt rensat från Mugglare. De som förespråkar de här rasistiska idealen blir skurkar hos Rowling. Då blir det ett politiskt manifest, säger Pierre Wiktorin.
 
Det går också att lyfta fram en kristen aspekt på berättelserna om Harry Potter, menar Pierre Wiktorin. Han påpekar dock att den måste "hittas", att den konstrueras av den enskilde läsaren eller forskaren och att Rowling uttryckligen har sagt att hon inte bedriver någon mission.
Han fortsätter:
– Harry Potter slåss för det goda. Han blir en Kristusgestalt och hans motståndare blir antikristusgestalter som får personifiera ondskan.
 
Pierre Wiktorin sammanfattar allmänintresset i sin forskning:
– Genom att jag lyfter fram de här sakerna så kanske man kan börja tänka lite annorlunda på populärkulturen, att inte bara se den som underhållning. Kanske finns det någonting i detta som är tidstypiskt, ett sätt att förhålla sig till hur samhället ser ut idag.
 
Vad är det som driver dig som forskare?
– Jag tycker det är roligt med normer och värderingar, att se hur folk konstruerar dem, vilka grupper som står bakom dem och så vidare. Det är intressant att titta på och då blir populärkulturen väldigt spännande, eftersom så mycket av debatten sker där. Experterna har börjat få träda tillbaka för "lekfolket", säger Pierre Wiktorin.

 
Utöver sin egen forskning i revoltdramer driver Pierre Wiktorin också projektet Norm/Normativitet tillsammans med två forskarkollegor.
– Vi ordnar seminarier där vi diskuterar hur normer och värderingar konstrueras och debatteras i samhället. Där är mitt område just religion och populärkultur. Vi har bjudit in lite folk som har pratat om olika områden. Seminariet där Olav Hammer diskuterade Da Vinci-koden var till exempel välbesökt.
 
Av Mathias Rosquist

Pierre Wiktorin driver tillsammans med två kollegor projektet Norm/Värderingar.