lu.se

Robert Willim – kulturvetenskap

För Robert Willim är ett avslutat forskningsprojekt bara en startpunkt – det spännande är att se vad som händer i ledet efter. Utmaningen menar han finns i att ge sig på saker man inte gjort tidigare.
Möt Robert Willim, forskare i etnologi vid Lunds universitet, som förenar forskning och konst och som tycker att bra forskning ska göra skillnad.
 
Intervjun sker i Villa Holma, ett av kulturvetenskapliga institutionens hus. Uppe i ett tornrum har forskaren Robert Willim sitt arbetsrum. Det är en charmig, lite spartansk miljö som frammanar föreställningen om den introverta forskaren försjunken i travar av gamla dammiga böcker. Men även om Robert Willim säkert har stött på en och annan dammig bok under sin forskarkarriär, är det utmärkande för hans forskning samspelet mellan akademin och det omgivande samhället. Det är i detta samspel som de flesta av hans projekt sker.
 
– Det kännetecknar etnologin, säger han. Den är väldigt eklektisk, det vill säga den lånar metoder och idéer från alla möjliga håll.
 
Industrial cool – i gränslandet mellan vetenskap och konst
Robert Willim är också konstnär och har sedan 80-talet skapat elektronisk musik. Han jobbar därför ofta parallellt med konstprojekt som är relaterade till ett forskningsprojekt och projektet befinner sig då i en sorts gränsland mellan konst och vetenskap.
 
– Konsten kan fungera som en sond i verkligheten. Verket blir ett undersökningsverktyg för projektet. Det har den fördelen att man kan få nya sätt att se på saker eftersom det händer saker i konstprocessen som man inte kunnat förutse.
 
I ett av hans senaste projekt, ”Industrial cool”, undersöker Willim vad som händer med industrierna i det postindustriella samhället.
 
– Det finns en trend i stora delar av världen att de gamla industribyggnaderna omvandlas till trendiga caféer, kulturhus eller gallerier. Dessutom är några av de industrimiljöer som skapas idag ofta mycket estetiserade, och skall lika mycket vara en attraktion för konsumenterna som en produktionsplats. Termen ”Industrial cool” fångar och beskriver de här trenderna.
 
Just detta projekt utvecklades också till ett konstprojekt, där Willim tillsammans med producenten Håkan Lidbo spelade in industriljud från Arlövs sockerbruk, som sedan ett tjugotal musiker fick göra sin ”Industrial cool-tolkning” av.
 
– Det är just i den här integrationen med andra verksamheter utanför universitetet som jag ser en del av projektens potential. Industrial cool-projektet lever vidare och jag har ofta kontakt med exempelvis kulturarvs- eller turistorganisationer om det.
 
Etnografin utanför akademin
Robert har just nu ett antal projekt igång eller som håller på att startas.
 
– Under våren startar jag och Tom O´Dell, forskare vid Institutionen för Service Management på Campus Helsingborg, ett etnografiprojekt. Vi kommer att undersöka vad som händer med etnografin när den flyttar utanför akademin. När företag eller konstnärer använder etnografiska metoder. Vad kan akademin lära sig av det?
 
Just nu jobbar Willim med ett projekt för Utbildningsradion (UR). Tillsammans med filmaren Anders Weberg har han gjort tio kortfilmer, som var och en behandlar en term som förekommer i sägner och berättelser. Till exempel kommer en kortfilm att handla om sägner kring fysisk styrka och kraft, som innan industrialiseringen hade ännu större betydelse för människor. Speaker i filmerna är Mia-Marie Hammarlin och bilder och ljud kommer från Folklivsarkivet.
 
Innovativ forskning
Vad är innovativ forskning för dig? frågar jag honom till sist.
– Innovativ forskning drivs av viljan att göra skillnad. Forskning ska inte leda till en rapport eller bok som sedan blir en hyllvärmare, utan ska helst nå ut i sammanhang där det kan leda vidare till något. Forskning ska vara kumulativ och det kan också innebära att någon tar vid inom ett annat fält eller utanför universitetet. Jag vill inte att publiceringen av min forskning ska vara en slutpunkt, utan en inledning till någonting nytt.
 
Text: Gisela Lindberg

Foto: Jan Bovin

Fakta
Namn: Robert Willim
Ålder: 39
Familj: Gift, två barn
Intressen: Fiske och att vara ute i den finska naturen. Resor.
Avhandling:”Framtid.nu. Flyt och friktion i ett snabbt företag” (2002) Den handlar om Framfab (Framtidsfabriken), symbolen för den nya ekonomins företag kring millennieskiftet.Länkar

Robert Willims Hemsida
http://www.robertwillim.com/

Industrial Cool
http://www.industrialcool.net/

Elsewhereness
http://www.elsewhereness.com/