lu.se

Genier och andra

HUMANIST- OCH TEOLOGDAGARNA 17-18 APRIL 2015

Den 17-18 april 2015 är det Humanist- och teologdagar. Dagarna har temat "Genier och andra" och hålls i det vackra LUX. Programmet släpps i början av mars.
 

Läs om 2014 års HT-dagar
Under HT-dagarna 2014 fick man möta ett 30-tal föreläsare från humaniora och teologi som på ett populärvetenskapligt sätt presenterade sin forskning på ett för året valt tema. Årets tema var Sanningar.
Dagarna avslutades med Rausingföreläsningen, som i år hölls av Marianne Gullberg, psykolingvist och chef för Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet.

HT-DAGSPROGRAMMET 11 & 12 APRIL

Program fredagen 11 april

9.15–9.40
Eric Pudney | The Truth About Shakespeare | Hörsalen OBS! Extrainsatt föreläsning!

Samuel Rubenson | Men Bibeln hade fel – om lögnens betydelse för sanningen | A129b
OBS! Ny sal!

Ive Brissman | En obekväm sanning – klimatkrisen i offentlig debatt | L201

Lone Koldtoft | Søren Kierkegaard og sandhed | H140

 

10.00–10.25
Merle Horne | Sanningen är... att hjärnan växer när man lär sig ett nytt språk! | Hörsalen

Torbjörn Ahlström | Sanningen om Barumkvinnans alla förlossningar | A129b

Eric Pudney | The Truth About Shakespeare | L201

 

10.45–11.10
Anders Persson & Johannes Persson | Prövbara, möjliga, fungerande sanningar inom utbildning och skola | Hörsalen

Martin Lembke | Sanning och teologi | A129b

Andrea Karlsson | Får man utmana statens sanningar i dagens Turkiet? | L201

 

11.30–11.55
Nicoló Dell’Unto | Reconstructing the Past – the Use of Virtual Reality in Archaeology | Hörsalen

Emma Sundkvist | Kvinnorättsarbete i Egypten tre år efter revolten | A129b

Kristofer Hansson | Demokratisering av sanningen | L201

 

12.15–12.40
Kristofer Hansson | Demokratisering av sanningen | L201 OBS! Extrainsatt föreläsning!

 

Föreläsningar från Humanistlaboratoriet

10.00–10.25 Richard Andersson | En sanning om läppläsning | H140

10.45–11.10 Susan Sayehli | Sanningen sitter i detaljerna – ERP-data i språkstudier | H140

11.30–11.55 Stefan Lindgren | Hur sanna kan datorgenererade historiska miljöer vara? | H140

 

12.00–13.00 Visning av utrustning från Humanistlaboratoriet i foajén på Språk- och litteraturcentrum. 

 

13.15–13.40
Jana Holsanova | Förmedlar syntolken den sanna bilden till blinda? | Hörsalen

Anders Sigrell | Retorik – språk och verklighet | A129b

Yvonne Maria Werner | ”Den katolska faran” – antikatolicism och svensk nationell identitet | L201

Aske Damtoft Poulsen | Was the Emperor Augustus a Liar? | H140

 

14.00–14.25
Max Liljefors | När konsten slukar livet | Hörsalen

Erik J. Olsson | Till sanningens försvar | A129b

Alexander Strukelj | Sanning ur din hjärnas synvinkel | L201

Marion Lamberth | Myter, fakta och en obekräftad sanning om Easy Rider | H140

 

14.45–15.10
David Dunér | Är det verkligen sant att man kan tala med utomjordingar? | Hörsalen

Hans Teke | Spaced Learning – om hjärnan får bestämma | A129b

Claes Lindskog | ”Vi vantrivs i sanningen!” – röster ur den engelskspråkiga litteraturen | L201

Andreas Seland | Descartes og den narrative sannheten | H140

 

15.30–15.55
Björn Larsson | Sanningen är inte vad den har varit! | Hörsalen

Mathias Cederholm | Medeltida sanningar – från eder och uppror till lag och rätt | A129b 

Aasulv Lande | Er religiøs identitet illusorisk? Ein presentasjon av Toshio Kuroda | H140

 

16.15–16.40
Magdalena Nordin | Hur mäter man människors religiösa tro – vad är sant för vem? | Hörsalen

Joel Parthemore | The View from Antirealism – Truth(s) as a Moving Target | L201

Marianne Thormählen | The True Moral of Wuthering Heights | H140

 

Program lördagen 12 April

10.00–10.25
Jesper Svartvik | ”Men det finns väl bara en sanning?!” Om sanningsanspråk och religionsmöten  | Hörsalen

Rune Söderlund | Evangelium veritatis – en gnostisk evangelieskrift | A129b

Kristina Lundblad | Är det verkligen sant att pappersboken håller på att försvinna? | L201

 

10.40–11.05
Ann Heberlein | Minnen, sanning och lögn – att berätta sitt liv | Hörsalen

Victoria Höög | Sanning blir osanning eller tvärtom? Aristoteles och Linnés teorier i ett historiskt perspektiv | A129b

 

11.20–11.45
Johannes Persson och Nils-Eric Sahlin | Vetenskap för sanningssökare | Hörsalen

David Svärd | Smörjelsen undervisar sant om allt | A129b

Lars Gustaf Andersson | Peter Weiss som Peter Weiss – ett dolt självporträtt  | L201

 

12.00–13.00 Årets Rausingföreläsning av Marianne Gullberg | Kan man lära sig kinesiska som vuxen? Sant och osant om vuxen språkinlärning | Hörsalen

2014 års program

Kontakt

Kommunikationsansvarig
Gisela Lindberg

HT-dagar

Vad: Humanist- och teologdagarna, tema "Sanningar"
När: 17-18 april 2015
Var: LUX, Helgonavägen 3, LUND

Skolbesök

Skolor kan förboka

Skolklasser som vill besöka HT-dagarna bör helst avtala tid i förväg för att vara säkra på att få plats.

Man kan också beställa program genom Kansli HT.

Skriv till: gisela.lindbergkansliht.luse

Om HT-dagarna

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang öppet för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet.

Dagarna är kostnadsfria och hålls 2015 i det nyöppnade LUX.