lu.se

Genier och andra

HUMANIST- OCH TEOLOGDAGARNA 17-18 APRIL 2015

Den 17-18 april 2015 är det Humanist- och teologdagar. Dagarna har temat "Genier och andra" och kommer att äga rum i det vackra huset LUX.

Här hittar du årets HT-dagsprogram
(PDF 628 kB)

TEMA: GENIER OCH ANDRA

Det finns många olika definitioner av vad ett geni är, men två aspekter återkommer ständigt: genier är ovanliga, och geni är något som ligger i personligheten. Även de som har talat om geni som ’en procent inspiration och nittionio procent transpiration’ (Thomas Alva Edison), eller som förmågan och villigheten att anstränga sig under lång tid och för osäker belöning, medger – mer eller mindre outtalat – att det inte är alla som kan och vill ge allt för att belägga en hypotes eller realisera ett ideal.

Det egensinne som geniet utvecklar i förhållande till sin omvärld har sitt pris. Under historiens gång har genier avfärdats som galna eller i alla fall excentriska; de har förlorat familjer och vänner på grund av sitt tunnelseende, och de har förstört sin hälsa genom att försumma de enklaste föreskrifterna för ett sunt liv. Men de har inte sett något alternativ: tanken, skaparkraften, viljan att nå det yttersta låter sig inte undertryckas. Som den engelske poeten Bulwer Lytton, själv mycket medveten om att han ingalunda var något geni, skrev: ’Genius does what it must, and talent does what it can.’

Få av oss skulle protestera mot påståendet att genierna spelat och spelar en fundamental roll för civilisationens utveckling. Men det finns andra sorters begåvning och förmåga än det ensamma geniets, och utan dem hade han eller hon stått sig slätt. Det är i samspelet mellan geniet och omvärlden som upptäckter nyttiggörs, konstverk sprids och strategier realiseras tack vare insatser – mer eller mindre frivilliga – från det stora flertalet. Genier måste tro på sig själva, annars kan de inte åstadkomma någonting. Men utan andras idoga arbete och tro på värdet av vad geniet åstadkommer är både inspiration och transpiration vanligen förgäves.

Forskningen inom humaniora och teologi undersöker hur det går till när snilleblixtar omsätts i praktiskt mänskligt liv – när övertygelsen om värdet av en insikt blir tillräckligt stark och spridd för att leda till konkreta åtgärder, när kraften hos en lära slår igenom och skapar en massrörelse, och när dikten, musikstycket eller tavlan når de förmedlande kanaler som bär dem ut till en månghövdad publik. Välkommen att vandra med på HT-forskarnas upptäcktsfärder bland genier och andra!

        Marianne Thormählen
        Prodekan för HT-forskningen 2009-2014

Kontakt

Kommunikationsansvarig
Gisela Lindberg

HT-dagar

Vad: Humanist- och teologdagarna, tema "Sanningar"
När: 17-18 april 2015
Var: LUX, Helgonavägen 3, LUND

Skolbesök

Skolor kan förboka

Skolklasser som vill besöka HT-dagarna bör helst avtala tid i förväg för att vara säkra på att få plats.

Man kan också beställa program genom Kansli HT.

Skriv till: gisela.lindbergkansliht.luse

Om HT-dagarna

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang öppet för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet.

Dagarna är kostnadsfria och hålls 2015 i det nyöppnade LUX.