lu.se

Humanist- och teologdagarna 2008

Norm och normalitet diskuteras under årets Humanist- och teologdagarVar Jesus normal? Finns det normala svenskar? Är jag normal? Det är några av de frågor som humanister och teologer ställer sig när årets Humanist- och teologdagar går av stapeln den 11-12 april. Årets Rausingpristagare och -föreläsare är språkforskaren Suzanne Schlyter som är expert på barns språkinlärning.

Årets föreläsningstema - Norm och normalitet - berör det som många humanister och teologer sysslar med. Detta gäller även Rausingpristagarens forskning: När och hur lär man sig bäst ett nytt språk? Debatten kring barns språkutveckling och när man bäst tar till sig ett nytt språk är i allra högsta grad aktuell. I DN-debatt 9 mars 2008 skriver hjärnforskaren Martin Ingvar att ”unga lockas att välja bort språkundervisningen vid den tid i livet när hjärnan är som bäst lämpad att ta till sig främmande språk”. Suzanne Schlyter har utifrån sina kunskaper om barns språkutveckling och möjligheter att lära sig främmande språk, varit drivande vad det gäller att starta flerspråkiga skolor. Så startade exempelvis BMSL ”Bilingual Montessori School in Lund” som är en trespråkig skola och förskola. Suzanne Schlyters forskning handlar idag om svensk-franska tvåspråkiga barn och svenska barn som lär sig franska vid 4-5 års ålder.

Vid årets Humanist- och teologdagar bjuder ett 30 - tal humanister och teologer på föreläsningar. Medverkar gör bland andra Ann Heberlein, Kristian Gerner, Jonas Frykman och Sanimir Resic. Föreläsningarna är öppna för alla och kostnadsfria.

Normer för ett författarskap? Extra föreläsning/panelsamtal med Författarskolan:

Fredagen den 11 april 15.45-16.45 i hörsalen på Språk- och litteraturcentrum.

Samtalsledare är Sigrid Combüchen, författare och handledare vid Författarskolan, dessutom hedersdoktor vid Lunds universitet.

Medverkar gör:

Christofer Emgård, prisbelönt författare (story
designer) till dataspelet "World in Conflict", en av de nominerade till Writers Guild of America för bästa story design

Marie Wetterstrand, författare som debuterade
2006 med romanen "Utanför huset"

Rubrik: Normer för ett författarskap? Diskussion mellan tre av Författarskolans tidigare studenter.

Läs hela programmet för HTdagarna nedan!