lu.se

Humanist- och teologdagar 8-9 april 2011

Under HT-dagarna får du möta ett 30-tal humanistiska förläsare som på ett populärvetenskapligt sätt presenterar sin forskning. Årets tema är Övergångar och tvprofilen och författaren Bo Hagström håller i Rausingföreläsningen.

TEMA: ÖVERGÅNGAR

Det enda vi med säkerhet vet om något tillstånd i vår jordiska tillvaro är att det inte varar för evigt. ’Det går över’, säger vi till oss själva och varandra.

Oftast gör vi det för att trösta när livet är besvärligt. Men ibland får de tre orden ge uttryck åt vetskapen om att stundens eufori – t.ex. den första förälskelsen eller lyckan över hemmalagets seger – inte kommer att hålla i sig. ’Övergångar’ är alltså ett begrepp med både positiva och negativa associationer.

Varför mister vissa föreställningar sitt inflytande över människors sinnen och handlande, och vad är det som driver människor att utvidga sin erfarenhetssfär? Kunskap om sådana processer är inte bara fascinerande i sig själv; på ett djupare plan ökar den vår insikt i vad det vill säga att vara människa.

2011 års HT-dagsprogram innehåller många vitt skilda övergångar.

Under två dagar erbjuder humanister och teologer i Lund rika tillfällen att uppleva tjusningen i att tillhöra en art som ständigt drivs av sin nyfikenhet och aptit på livet – men också av rädslan för att förlora fotfästet i den värld man känner till.

Välkommen att följa med våra forskare på deras spaningar efter orsakerna till att ingenting i längden står emot förändring!

Om Humanist- och teologdagarna

Humanist- och teologdagarna är ett årligen återkommande arrangemang av området för humaniora och teologi vid Lunds universitet. Alla föreläsningar hålls i det vackra Språk- och litteraturcentrum (SOL). Caféet på SOL hålls öppet under dagarna och HT-biblioteken har bokbord med böcker till salu i SOL-centrums foajé.