lu.se

HT-dagarna 2012

Om Humanist- och teologdagarna

Humanist- och teologdagarna är ett årligen återkommande arrangemang av området för humaniora och teologi vid Lunds universitet. Alla föreläsningar hålls i det vackra Språk- och litteraturcentrum (SOL). Caféet på SOL hålls öppet under dagarna och HT-biblioteken har bokbord med böcker till salu i SOL-centrums foajé.