lu.se

HT-dagarna 2013

Humanist- och teologdagarna 19-20 april 2013

 

 

Tema: Nära relationer

Att sträva efter lycka är en mänsklig rättighet enligt den amerikanska självständighetsförklaringen,och mer eller mindre uttalat försöker nog de flesta av oss finna och bevara det som gör oss lyckliga. Forskare som försökt besvara frågan vari lyckan består har kommit med varierande förklaringar, men ett delsvar är konstant: en människas nära relationer definierar henne på ett sätt som varken yrkestillhörighet eller kollektiv identitet kan göra, och den grad av tillfredsställelse hon känner i livet beror i stor utsträckning på hennes
relationer med sina närmaste.

När man hör uttrycket ’nära relationer’ tänker man i första hand på familjen, men för många människor är vänskap viktigare än släktskap. Man väljer som bekant sina vänner men inte sina släktingar, och gentemot vännerna har man större möjligheter att kontrollera avståndet. Här har sociala medier skapat nya situationer: hur nära inpå livet ska man låta andra människor komma?

Det är förstås inte bara andra personer vi har nära relationer till. Djurvinjetter i dödsannonser vittnar om en särskild sorts känsloband. För många människor är den närmaste relationen i livet förhållandet till deras Gud. Relationen till det egna jaget är också relevant – på gott och ont. Enligt Oscar Wilde är egenkärleken ’the beginning of a lifelong romance’. Som motsats har de mest avskyvärda handlingar människor begår ofta ett ursprung i deras förakt för sig själva.

Årets HT-dagstema kan även förstås utifrån andra premisser. Det kan t.ex. finnas nära relationer mellan språk, länder, samfund, läror, konstarter, stilar och genrer. Ingen människa är en ö, sade John Donne för fyra sekler sedan, och ingen dimension av mänsklig verksamhet överlever i isolering.

Ännu ett amerikanskt talesätt är ’The unexpected always happens’, och människolivet är aldrig statiskt. Kom och låt dig överraskas av vad våra forskare har att berätta om den dynamik som finns i alla nära relationer!

Professor Marianne Thormählen
Prodekan för forskning, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Se 2013 års föreläsningar på webb-TV

Föreläsningarna är inspelade av UR Samtiden.

Vad säger katten?
Finns det olika kattljud, och vad betyder de i så fall? Fonetikforskaren och kattvännen Susanne Schötz upptäckte att det finns förvånansvärt lite forskning om kattens läten.
Se föreläsningen

Så hittades Rikard III
I början av 2013 meddelade universitetet i Leicester att de identifierat skelettet efter kung Rikard III. Torbjörn Ahlström, professor i historisk osteologi vid Lunds universitet, berättar om den spännande utgrävningen och analysen.
Se föreläsningen

Hund och människa
Våra husdjur kan belysas från många olika vetenskapers håll, med olika metoder och infallsvinklar. Elisabeth Iregren ger en arkeologisk exposé över hundens utveckling och förhållande till människorna, från förhistorisk tid till våra dagar.
Se föreläsningen

Kung Lears döttrar
Kärlek, ilska, beroende, konflikt, föräldraskap. Det finns mycket att hämta hos Shakespeares Kung Lear i form av mellanmänskliga relationer. Flera kvinnliga författare har utifrån Kung Lear utvecklat relationen mellan far och dotter. Anna Lindhé, forskare i engelska, berättar.
Se föreläsningen

Kläders tysta språk
Mode, identitet, makt, uniform. Det finns klädkoder för alla yrken och stilar och att inte bry sig om klädseln är också en stil. Toni Lewenhaupt är dräkthistoriker och modetecknare. Hon berättar om klädkoder genom tiderna.
Se föreläsningen

Se fler av föreläsningarna från förra årets HT-dagar på UR Samtidens hemsidaHumanist- och teologdagarna

2012 års HT-dagar

Eller se vad förra årets program innehöll: