lu.se

Teman genom tiderna

HT-dagar

Humanist- och teologdagarna

2017 Framtid

2016 Konflikt

2015 Genier och andra

2014 Sanningar

2013 Nära relationer

2012 Vanor och ovanor

2011 Övergångar

2010 Nya vägar/nya världar

2009 Rädsla och tröst

2008 Norm och normalitet

2007 Livsviktigt!

Humanistdagarna

2006 Utbrott och uppbrott!

2005 Ordet är fritt?

2004 Resor i olika världar

2000 Långt borta och nära

1998 Europeiska landskap

1997 Språket och tiden

1996 Tystnader

1995 Det gränslösa samtalet

1994 Hon och han

1993 Roller och rötter

1992 Språkets landskap? Broar och barriärer

1991 Mänskligt och omänskligt

1990 Språkets makt

1989 Kulturarv och framtidsvision

1988 Språk – identitet och universum

1987 Humaniora i lund – Fönster mot världen

1986 Den kännande människan

1985 Humaniora över gränserna