lu.se

HT-dagar 2014

Tema Sanningar

Under HT-dagarna 2014 fick man möta ett 30-tal föreläsare från humaniora och teologi som på ett populärvetenskapligt sätt presenterade sin forskning på ett för året valt tema. Årets tema var Sanningar.

Dagarna avslutades med Rausingföreläsningen, som i år hölls av Marianne Gullberg, psykolingvist och chef för Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet.

 

Tema:  Sanningar

"Sanning" är ett stort ord med högtidlig klang, och vi skyggar inför det: det verkar så absolut, så helt utan nyanser. Påståendet att det i alla lägen finns olika sanningar har blivit en klyscha som vi garderar oss med för att slippa ge hugg på oss, samtidigt som vi framstår som vidsynta och toleranta.

Med tanke på begreppets grundläggande positiva laddning är det påfallande hur ofta man talar om sanningen i negativa sammanhang: att få höra ett sanningens ord eller konfronteras med den nakna sanningen är inte odelat angenämt, lika litet som att möta sanningens ögonblick eller tvingas se sanningen i vitögat. "Dig smeker smickrets röst, hör sanningens en gång", löd Esaias Tegnérs stränga maning till Moder Svea. Under denna dimension av obehag ligger en föreställning som dagligen möter läsaren av de svenska dagstidningarnas kultursidor, nämligen att den sanna verkligheten är svår och tung. "Svärta" ska det vara, och lyckliga slut är definitionsmässigt "påklistrade".

Men det finns andra sätt att definiera sanningen. Den engelske skalden John Keats’ grekiska urna förkunnade orakelmässigt att sanningen och skönheten är samma sak, och Johannesevangeliet lovar att "ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria" (Joh. 8:32). Här är sanningen i det mest upplyftande sällskap man kan tänka sig: skönhet är åtråvärd på alla sätt, och strävan efter frihet ses allmänt som något gott.

Var står då dagens forskare i relation till sanningen? Ja, nog är vår hållning mer försiktig än den som företräddes av tidigare generationers vetenskapsmän: de drog sig inte för att hävda sin förmåga att tala om vad som faktiskt hände, och vad som verkligen var sant. Vi är mer pragmatiska, eftersom vi vet hur lätt man påverkas av personliga erfarenheter och av den egna samtidens värderingar. Men trots att vi inte kan göra anspråk på att nå absoluta sanningar, måste vi sträva efter att komma sanningen så nära vi kan, sporrade, inte hämmade, av medvetenheten om våra begränsningar. Somliga av oss tar fiktionen till hjälp, uppmuntrade av J. W. von Goethes begreppspar Dichtung und Wahrheit.

Välkommen in i sanningssökandets svindlande landskap med HT-forskarna som vägvisare!

Marianne Thormählen
prodekan för forskning vid HT-fakulteterna

HT-DAGSPROGRAMMET 11 & 12 APRIL

Program fredagen 11 april

9.15–9.40
Eric Pudney | The Truth About Shakespeare | Hörsalen OBS! Extrainsatt föreläsning!

Samuel Rubenson | Men Bibeln hade fel – om lögnens betydelse för sanningen | A129b
OBS! Ny sal!

Ive Brissman | En obekväm sanning – klimatkrisen i offentlig debatt | L201

Lone Koldtoft | Søren Kierkegaard og sandhed | H140

 

10.00–10.25
Merle Horne | Sanningen är... att hjärnan växer när man lär sig ett nytt språk! | Hörsalen

Torbjörn Ahlström | Sanningen om Barumkvinnans alla förlossningar | A129b

Eric Pudney | The Truth About Shakespeare | L201

 

10.45–11.10
Anders Persson & Johannes Persson | Prövbara, möjliga, fungerande sanningar inom utbildning och skola | Hörsalen

Martin Lembke | Sanning och teologi | A129b

Andrea Karlsson | Får man utmana statens sanningar i dagens Turkiet? | L201

 

11.30–11.55
Nicoló Dell’Unto | Reconstructing the Past – the Use of Virtual Reality in Archaeology | Hörsalen

Emma Sundkvist | Kvinnorättsarbete i Egypten tre år efter revolten | A129b

Kristofer Hansson | Demokratisering av sanningen | L201

 

12.15–12.40
Kristofer Hansson | Demokratisering av sanningen | L201 OBS! Extrainsatt föreläsning!

 

Föreläsningar från Humanistlaboratoriet

10.00–10.25 Richard Andersson | En sanning om läppläsning | H140

10.45–11.10 Susan Sayehli | Sanningen sitter i detaljerna – ERP-data i språkstudier | H140

11.30–11.55 Stefan Lindgren | Hur sanna kan datorgenererade historiska miljöer vara? | H140

 

12.00–13.00 Visning av utrustning från Humanistlaboratoriet i foajén på Språk- och litteraturcentrum. 

 

13.15–13.40
Jana Holsanova | Förmedlar syntolken den sanna bilden till blinda? | Hörsalen

Anders Sigrell | Retorik – språk och verklighet | A129b

Yvonne Maria Werner | ”Den katolska faran” – antikatolicism och svensk nationell identitet | L201

Aske Damtoft Poulsen | Was the Emperor Augustus a Liar? | H140

 

14.00–14.25
Max Liljefors | När konsten slukar livet | Hörsalen

Erik J. Olsson | Till sanningens försvar | A129b

Alexander Strukelj | Sanning ur din hjärnas synvinkel | L201

Marion Lamberth | Myter, fakta och en obekräftad sanning om Easy Rider | H140

 

14.45–15.10
David Dunér | Är det verkligen sant att man kan tala med utomjordingar? | Hörsalen

Hans Teke | Spaced Learning – om hjärnan får bestämma | A129b

Claes Lindskog | ”Vi vantrivs i sanningen!” – röster ur den engelskspråkiga litteraturen | L201

Andreas Seland | Descartes og den narrative sannheten | H140

 

15.30–15.55
Björn Larsson | Sanningen är inte vad den har varit! | Hörsalen

Mathias Cederholm | Medeltida sanningar – från eder och uppror till lag och rätt | A129b 

Aasulv Lande | Er religiøs identitet illusorisk? Ein presentasjon av Toshio Kuroda | H140

 

16.15–16.40
Magdalena Nordin | Hur mäter man människors religiösa tro – vad är sant för vem? | Hörsalen

Joel Parthemore | The View from Antirealism – Truth(s) as a Moving Target | L201

Marianne Thormählen | The True Moral of Wuthering Heights | H140

 

Program lördagen 12 April

10.00–10.25
Jesper Svartvik | ”Men det finns väl bara en sanning?!” Om sanningsanspråk och religionsmöten  | Hörsalen

Rune Söderlund | Evangelium veritatis – en gnostisk evangelieskrift | A129b

Kristina Lundblad | Är det verkligen sant att pappersboken håller på att försvinna? | L201

 

10.40–11.05
Ann Heberlein | Minnen, sanning och lögn – att berätta sitt liv | Hörsalen

Victoria Höög | Sanning blir osanning eller tvärtom? Aristoteles och Linnés teorier i ett historiskt perspektiv | A129b

 

11.20–11.45
Johannes Persson och Nils-Eric Sahlin | Vetenskap för sanningssökare | Hörsalen

David Svärd | Smörjelsen undervisar sant om allt | A129b

Lars Gustaf Andersson | Peter Weiss som Peter Weiss – ett dolt självporträtt  | L201

 

12.00–13.00 Årets Rausingföreläsning av Marianne Gullberg | Kan man lära sig kinesiska som vuxen? Sant och osant om vuxen språkinlärning | Hörsalen.