lu.se

Skriftserier vid HT

www.ht.lu.se/skriftserier kan du hitta böcker som ges ut av forskarna inom humaniora och teologi vid Lunds universitet. Sök dig fram inom de olika skriftserierna, botanisera bland förlagsutgivna böcker eller sök efter en bok om ett ämne som intresserar dig.

Kontakt

Katarina Bernhardsson
projektledare och forskare
i litteraturvetenskap
Tel: 046-222 09 59
skriftserierht.luse

Louice Cardell Hepp
kommunikatör på de
humanistiska och teologiska fakulteterna
Tel: 046-222 32 42
skriftserierht.luse