lu.se

Vår forskning

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskningen inom de humanistiska och teologiska disciplinerna griper tag i en rad skilda fenomen och förhållanden som gör oss till människor.

Forskningsportal

Genom följande länkar hittar du information om våra forskare, publikationer, grupper, forskningsprojekt och forskningsrelaterade aktiviteter.