lu.se

Forskning inom humaniora och teologi

Den forskning som bedrivs inom de humanistiska och teologiska fakulteterna är synnerligen vittförgrenad, och griper in i en lång rad förhållanden som gör oss människor till människor.

En typ av forskning fokuserar på tänkande och kommunikation från olika utgångspunkter, exempelvis forskning inom filosofi, kognitionsvetenskap, de språkliga disciplinerna och delar av teologin.

En annan typ fokuserar på historiska kulturella och samhälleliga förhållanden. Hit hör givetvis historia (inklusive religionshistoria och kyrkohistoria), arkeologi och etnologi, men också den historiska forskning som bedrivs inom de religionsvetenskapliga, språkliga och litterära disciplinerna.

En tredje typ utgörs av de ämnen som fokuserar på estetiska och konstnärliga framställningar, som t.ex. litteraturvetenskap, konstvetenskap och musikvetenskap.

För en mer detaljerad och preciserad beskrivning hänvisas till de olika institutionernas och ämnenas hemsidor.

Forskarporträtt

Han har skrivit en grammatik för språket jahai som bara talas av runt tusen personer på Malackahalvön i Malaysia. Nu brevväxlar han med hjälp av fonetiska tecken med sin vän från Jahai-folket. Niclas Burenhult intresserar sig för språkmiljöer som vi vet väldigt lite om men som har mycket att tillföra i studiet av variation i språk och tanke.

Läs mer

Relaterad information

Läs mer om HT:s forskning på institutionernas forskningssidor

  • Institutionen för arkeologi och antikens historia
  • Filosofiska institutionen
  • Historiska institutionen
  • Institutionen för kulturvetenskaper
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)
  • Språk- och litteraturcentrum (SOL)
  • Institutionen för kommunikation och medier
  • Institutionen för utbildningsvetenskap