lu.se

Om de humanistiska och teologiska fakulteterna

De humanistiska och teologiska fakulteterna har en stor och varierad verksamhet, som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. En del utgörs av de historisk-filosofiska ämnena, vilka – precis som beteckningen anger – ägnar sig åt hur människor tänker och handlar, både i vår egen tid och i den nära och avlägsna historien. En annan del utgörs av Språk- och litteraturcentrum (SOL), med fokus dels på språkvetenskapliga teorier, dels på språkliga färdigheter i svenska och en lång rad främmande språk. De litterära verksamheterna bedrivs på samma sätt med både teoretiska och praktiska inslag. En tredje del är Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), som ägnar sig åt människans religiösa föreställningar och religiösa praktiker från olika utgångspunkter.

På klassisk lundamark

De humanistiska och teologiska fakulteterna har ungefär 600 anställda och ungefär 4200 helårsstudenter. Man kan möta alla dessa personer företrädesvis i och runt UB-parken och längs Sölvegatan - Kunskapsstråket - där SOL och LUX är belägna. Fakulteternas kansli ligger i LUX.

Kurser och yrkesinriktade utbildningar

I en värld där intrycken ökar i takt med samhällstempot är det viktigt att kunna resonera och diskutera utifrån humanistiska värderingar. Det finns många ämnen att välja mellan inom humaniora och teologi. Stora och mindre språk, historiska och filosofiska ämnen, olika tros- och livsåskådningar, konst- och musikvetenskap, journalistik och mycket mer.

Forskning

Fakulteternas forskning är mycket vittförgrenad och upprätthålls av 92 forskare, 88 professorer och 178 doktorander. En viktig satsning för forskningen inom HT-fakulteterna utgör det s.k. Humanistlaboratoriet, som är inrymt både i SOL-centrum och i LUX, och som tillhandahåller högteknologisk utrustning för många av områdets forskningsinriktningar.

Kontaktinformation

Kansli HT
LUX (Hus B)
Helgonavägen 3
221 00 Lund

Hämtställe: 30

Telefon
046-222 72 26

Postadress
Box 192
221 00 Lund