lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

Religion berör allt från världspolitiken och det sociala livet till individers sökande efter mening. Om du följer nyhetsflödet inser du att religion är något som dagligen finns i vår närhet. Synen på religion skiftar dessutom från tid till tid och från människa till människa, men den berör något av det mest grundläggande i våra liv.

Kontaktinformation

Centrum för Teologi och Religionsvetenskap
LUX
Helgonavägen 3, Hus B

Telefon:
046–222 64 70 (receptionen LUX)

Fax:
046–222 32 28 (receptionen LUX)