lu.se

Filosofiska institutionen

Välkommen till Filosofiska institutionen. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i fyra ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi, teoretisk filosofi och vetenskaplig grundkurs. Institutionen har cirka 320 helårsstudenter och 60 anställda och ligger mitt i Lundagård i universitetets äldsta hus Kungshuset.

Kontaktinformation

Filosofiska institutionen
LUX
Helgonavägen 3, Hus B

Telefon
046-2227590

Fax
046-2224424