lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Välkommen till Institutionen för arkeologi och antikens historia. Institutionen erbjuder forskning och utbildning i fyra undervisningsområden: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi, historisk osteologi.

Kontaktinformation

Institutionen för arkeologi och antikens historia
LUX
Helgonavägen 3, Hus A

Telefon
046-2227940

Fax
046-2224214