lu.se

Institutionen för kommunikation och medier (KOM)

Institutionen för kommunikation och medier bedriver utbildning och forskning i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), mediehistoria, journalistik och retorik. Institutionen lyder under två fakulteter, Samhällsvetenskapliga fakulteten och De humanistiska och teologiska fakulteterna.

Institutionen för kommunikation och medier
Helgonabacken 12
221 00 Lund

Telefon
046-2228833

Fax
046-2223211