lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Välkommen till institutionen för kulturvetenskaper. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning konsthistoria och visuella studier, musikvetenskap, etnologi, idé- och lärdomshistoria, bokhistoria, museologi, biblioteks- och informationsvetenskap och ytterligare några andra kulturvetenskapliga ämnen.

Kontaktinformation

Institutionen för kulturvetenskaper
LUX
Helgonavägen 3, Hus C

Telefon
046-222 31 40

Fax
046-222 31 43