lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Välkommen till Institutionen för utbildningsvetenskap! Institutionen för utbildningsvetenskap är en ung institution inom de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet och har sin placering vid det dynamiska Campus Helsingborg. Sedan grundandet i mars 2011 pågår hos oss ett intensivt arbete med att utveckla institutionen till att bli en av de ledande i forskning och utbildning inom utbildningsvetenskap i landet.  

Kontaktinformation

Institutionen för utbildningsvetenskap
Lunds universitet, Campus Helsingborg
Box 882,
25108 Helsingborg

Telefon042-356500 Fax042-356585