lu.se

Språk- och litteraturcentrum (SOL)

Välkommen till Språk- och litteraturcentrum (SOL). SOL är både en organisatorisk enhet och ett konkret centrum inom Området för humaniora och litteratur. Centrets byggnad invigdes 2004 och rymmer nästan alla språken och de litteraturvetenskapliga ämnen samt Enheten för Medier, kommunikation och journalistik, ett bibliotek och Humanistlaboratoriet.

Kontaktinformation

Språk- och litteraturcentrum
Helgonabacken 12
221 00 Lund

Telefon
046-2223210

Fax
046-2223211