lu.se

Reception, vaktmästeri och lokalbokning

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Receptioner

Receptionerna på LUX och SOL kan hjälpa dig med allmänna frågor, köp av kompendier och parkeringsbiljetter, utlämning av skrivna salstentor efter rättning samt med resultatintyg/studieintyg, registreringsintyg, Ladok-utdrag. (du kan även skriva ut sådana intyg själv via Studentportalen: www.student.lu.se)

LUX
Öppettider:
mån-tor kl. 08:45–16:30, fre kl. 08:45-15:30
E-post:
reception@lux.lu.se
Telefon:
046–222 64 70
Fax:
046-222 32 28
Webb:
www.ht.lu.se/lux/reception

SOL
Öppettider:
mån-fre kl. 08:30–16:00
E-post: receptionen@sol.lu.se
Telefon: 046-222 32 10
Fax: 046-222 32 11
Webb: www.sol.lu.se/sol/reception

Vaktmästeri

Vaktmästeriet kan bland annat hjälpa till med problem som rör kopiatorer, allmänna kaffemaskiner och enklare problem som rör AV-utrustning i salarna. De ger även behörigheter till passerkort och är kontaktpersoner gentemot Akademiska hus.

LUX
Öppettider:
mån–fre kl. 08:00–16:00
E-post:
vaktmasteri@lux.lu.se
Telefon:
Ingvar Bolmsten 046–222 64 75
Webb:
www.ht.lu.se/lux/vi-finns-pa-lux/vaktmasteri

SOL
E-post:
vaktmastare@sol.lu.se
Telefon:
046-2220807
Webb:
www.sol.lu.se/sol/personal/vaktmasteri

Lokalbokning

Schemaläggningen fungerar olika på olika institutioner. På både SOL och LUX läggs de flesta scheman av schemaläggare. På några institutioner lägger vissa av lärarna fortfarande sina egna scheman. Lokalbokningar används för arrangemang som inte behöver synas i studenternas schema, t ex interna möten. OBS! Du får enbart boka i lokaler som tillhör din egen institution. Vill du boka en lokal som ägs av någon annan institution, måste du kontakta schemaläggaren på denna institution för att få bekräftelse på att önskemålet går att uppfylla. I så fall lägger den schemaläggaren in din bokning i sin lokal.

LUX
Vill du boka en sal på LUX som har mellan 16 och 90 platser? Kontakta: schemalux.luse.

Vill du boka LUX aula som har 244 platser och kan delas i två salar (98 platser och 146 platser)? Kontakta: lokalbokningbygg.luse.

SOL
Behöver du boka en lokal på SOL? Kontakta schemaläggarna på SOL lokalbokaresol.luse.

Mer information om schemaläggning och lokalbokning finns på HT-fakulteternas intranät.

OBS! HT-studenter kan boka grupprum hos receptionen!