lu.se

Om våra hus inom humaniora och teologi

I huset LUX finns fem institutioner, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Institutionen för Kulturvetenskaper, Institutionen för Arkeologi och antikens historia, Historiska institutionen (inklusive mänskliga rättigheter) samt Filosofiska institutionen. Även kansliet för humaniora och teologi finns på LUX.

SOL (Språk- och litteraturcentrum) är både ett hus och en stor institution. I SOL finns också Institutionen för kommunikation och media.

Humanistlaboratoriet och HT-biblioteken finns både på LUX och SOL. Humanist- och teologkåren finns på SOL i Absalon-husets bottenvåning.

Restaurang/café och gott om studieplatser finns på både LUX och SOL.

För mer praktisk information – öppettider, vägbeskrivning med mera:

Om LUX

Om SOL

LUX består av gamla Zoologen och Zoofysiologen, numera nyrenoverade och  ihopbyggda med varandra med ett tredje nybyggt hus.

SOL står för Språk- och litteraturcentrum, vår största institution.