lu.se

Ny bok gör samhället tillgängligare för synskadade

2016-10-25

Jana Holsanova som är docent i kognitionsvetenskap

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, var en av initiativtagarna till projekten och boken om Syntolkning. Foto: Gisela Lindberg

Kan människor som aldrig har sett, se saker för sitt inre öga, alltså skapa mentala bilder? Om ja, hur går detta till? Kognitionsvetare kan ge viktiga bidrag till syntolkningen. Den i dagarna publicerade boken Syntolkning – Forskning och praktik vill ge fördjupad kunskap om syntolkning och på det sättet göra samhället tillgängligt för fler. Kognitionsvetaren Jana Holsanova är en av redaktörerna.

– Blinda har förmågan att skapa mentala bilder precis som seende, men de är av en annan karaktär. Blindas inre föreställningar är mer rumsliga och baseras på andra sinnen än synen – på hörseln, känseln och ekoljuden. Dessa inre föreställningar kan dock även framkallas med hjälp av målande språkliga beskrivningar, berättar docent Jana Holsanova som varit med att initiera forskning om syntolkning sedan 2010.

I Sverige idag finns cirka 120 000 synskadade som är i behov av syntolkning. Syntolkning är inte lika självklart som rampen för den rörelsehindrade, men medvetenheten om företeelsen och behovet växer. Syntolkning handlar bland annat om att i tal beskriva film, teater eller bilder för att på det sättet ge synskadade en rikare kulturupplevelse. Syntolkningen är också viktig för en inkluderande undervisning i skolan.

– Det som uppfattas på film när man sluter ögonen ska inte syntolkas. Syntolkens främsta uppgift är att tolka det som syns men inte sägs: miljön, händelsen, personer och deras utseende. Även de snabba klippen i en film - då vi förflyttar oss någonstans i tid och rum – behöver beskrivas. Likaså är mimik, gester och kroppsrörelser något som brukare vill veta för att kunna dra slutsatser om relationer mellan olika personer och för att få en fullständigare bild av berättelsen, säger Jana Holsanova.

Dessutom ger en mer utvecklad syntolkning en större möjlighet till bättre inkludering i vardagslivet. Med syntolkning får synskadade vid t.ex. en gemensam kväll framför Melodifestivalen eller kanske en promenad på stan en annan chans att aktivt delta i ett socialt sammanhang.

– En sak som förvånat mig under de här åren är t ex att personer med synnedsättning och blindhet är lika intresserade som seende av att få veta vilken färg något har. Även om blinda aldrig har sett färgen, har de genom samlad information från andras beskrivningar, talesätt, böcker osv fått kunskap om vad färger symboliserar.

I boken Syntolkning – Forskning och praktik skriver forskare, utbildare, personer med synnedsättning och blindhet, praktiskt verksamma syntolkar och myndighetsrepresentanter om syntolkning utifrån sina olika perspektiv. Boken är den första i sitt slag i Sverige och Skandinavien. Den vill inspirera till forskning, debatt och utveckling av syntolkning och vänder sig, förutom till forskare, syntolkar, utbildare och syntolksbrukare, även till arrangörer av evenemang, statliga myndigheter och intresseorganisationer, samt till alla med intresse för frågor om tillgänglighet.

– Jag tror att vi med den här boken och de genomförda projekten har lyckats att etablera syntolkning som ett forskningsfält i Sverige. Det är ett spännande område som avslöjar kopplingen mellan språk och tänkande: hur människor uppfattar världen, tolkar och förstår vad andra säger och föreställer sig saker och händelser. Forskningsresultaten kan direkt tillämpas i syntolkningspraktiken och därmed gynna brukarna, avslutar Jana Holsanova.

Text: Gisela Lindberg

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, är en av redaktörerna av boken Syntolkning – forskning och praktik som nyligen publicerats i samarbete mellan Lunds universitet, Stockholms universitet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Boken är den första av den här typen som knyter samman forskning och praktik.

Länk till boken:
http://www.lucs.lu.se/LUCS/166/LUCS166.pdf

Länk till intervju i Ljudmagasinet:
http://www.kulturivast.se/ljudmagasinet/om-klassiker-konst-och-syntolkning

Länk till pressmeddelande från MTM:
http://www.mtm.se/om-oss/press/pressmeddelanden/rapportomsyntolkning/

Senaste nyheterna

Jaget är en jazzorkester - om konsten att se sig själv
2018-05-23
När stiftelsen Baculus Deperditus för fjärde året i rad bjöd in till föreläsning i domkyrkan ...

"Svenska Akademien hade inget val"
2018-05-04
Beskedet om att Nobelpriset skjuts upp är historiskt. ”Men på sikt tror jag inte att det gör så ...

Årets Humanist- och teologdagar blickar in i det okända
2018-04-11
”Okänd, ökänd, misskänd – förintelsen 1941-2018”, ”Turist bakom järnridån – en resa in i det ...

Överraskande mycket fisk i stenålderskosten
2018-03-21
Ny forskning vid Lunds universitet kan nu visa vad de första människorna faktiskt åt i södra ...

Etnologen Susanne Lundin får Rausingpriset 2018
2018-03-01
Susanne Lundin, internationellt erkänd forskare inom forskningsfältet humaniora och medicin, ...

Fler nyheter