lu.se

Under det blåa täcket – En lundensisk litteraturhistoria är nu avtäckt

2017-09-15

Häromdagen avtäcktes En lundensisk litteraturhistoria på LUX. För att göra händelsen lite extra dramatisk låg böckerna dolda under ett blått täcke med universitetets sigill. Närvarande vid ceremonin var en stor del av de drygt hundra skribenter som skrivit i boken men som ännu inte hade fått se boken i tryckt form.

Den högtidliga avtäckningen innebar slutet på ett tvåårigt arbete med mycket läsning, redaktörskap och 121 skribenters skrivande.

Boksläppet inleddes med att de fyra redaktörerna berättade om idén bakom boken och hur den växt fram.

– Det har varit stimulerande att lära känna dessa två hundra författare som är med i boken och det har inneburit mycket läsning och många roliga möten, berättade en glad och uppenbart stolt Göran Bexell, som är en av redaktörerna bakom boken, precis innan han drog av täcket från böckerna.

En stor andel av gästerna, närmare åttio stycken, var skribenter som stod bakom de cirka två hundra artiklarna om författarna och närmare tjugo temaartiklar. Bokens artiklar uppvisar den stora mångfald som lundalitteraturen har. Författargiganter som t ex Strindberg och Esaias Tegnér trängs med mindre kända författare. Läsarna får möta alltifrån Q-versen, spex, studentminnen, tal, romaner osv.

– Det är roligt att vara en del i att kunna spegla denna mångfald. Den är som ett mikrokosmos av Sveriges utveckling och förändring, säger bokhistorikern Kristina Lundblad som skrivit om akademiboktryckarna.
 
Kriteriet för vilka författare som kommit med i boken är att de ska ha haft en anknytning till universitetet berättar Katarina Bernhardsson som är en av redaktörerna.
 
– Det är inte helt uppenbart vem som är lundensare i den svenska litteraturhistorien. Därför är det intressant att samla ihop vilka författare som är sprungna ur den här kulturen och myllan. Vi fokuserar ofta på vilka kända forskare vi har och har haft vid universitetet, säger Yens Wahlgren som skrivit ett kapitel om lundafilosofen och fantasy- och science fictionförfattaren Bertil Mårtensson.

En annan skribent är Per Lindström som också står för en del av bilderna i boken. Han berättar att det grafiska teamet för boken velat förmedla en lundakänsla - men inte en överdrivet stark lundakänsla.

– Man ville att bilderna skulle ha ett överraskande bildspråk för att skapa nyfikenhet hos läsaren. I de flesta fall har man därför t ex inte valt de mest kända bilderna av författarna, berättar han.

Sista ordet i boken har Immi Lundin, som är litteraturvetare och lärare på författarskolan, fått.  I sitt kapitel beskriver hon författarskolan vid Lunds universitet och berättar om de författare som är sprungna ur den. Idag är hon liksom de andra på festen glad och stolt över boken.

- Jag tror att jag idag har samma känsla som när mina studenter får sitt verk i handen.

Med En lundensisk litteraturhistoria i handen blir det tydligt att Lund och universitetet är en plats där idéer möts och nya författarpersonligheter kan utvecklas. Som Immi Lundin skriver: ”en plats som gör litteraturen möjlig”.

Text: Gisela Lindberg
 

Senaste nyheterna

Forskare i svenska tog emot hederspris för bästa nya kurslitteratur
2018-09-25
I dagarna tog Gunlög Josefsson och Katarina Lundin emot Kurslitteraturprisets hederspris 2018. ...

Kognitionsvetare belönas med IgNobelpriset för tankeväckande forskning
2018-09-14
På Furuviks djurpark imiterar besökare och schimpanser varandra lika mycket. Det visade en studie i ...

Einar Hansen prisar nyskapande historiker och originell etnolog
2018-09-04
Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Joachim ...

Beslutsblindhet leder till politiska åsiktsförändringar som består över tid
2018-09-03
Kognitionsvetare från Lunds universitet och Karolinska institutet har visat att det kognitiva ...

Utbytesstudenterna är på plats i Lund!
2018-08-24
På onsdagen välkomnades 90 av de totalt 110 inkommande studenterna till HT av Samuel Byrskog, ...

Fler nyheter