lu.se

Under det blåa täcket – En lundensisk litteraturhistoria är nu avtäckt

2017-09-15

Häromdagen avtäcktes En lundensisk litteraturhistoria på LUX. För att göra händelsen lite extra dramatisk låg böckerna dolda under ett blått täcke med universitetets sigill. Närvarande vid ceremonin var en stor del av de drygt hundra skribenter som skrivit i boken men som ännu inte hade fått se boken i tryckt form.

Den högtidliga avtäckningen innebar slutet på ett tvåårigt arbete med mycket läsning, redaktörskap och 121 skribenters skrivande.

Boksläppet inleddes med att de fyra redaktörerna berättade om idén bakom boken och hur den växt fram.

– Det har varit stimulerande att lära känna dessa två hundra författare som är med i boken och det har inneburit mycket läsning och många roliga möten, berättade en glad och uppenbart stolt Göran Bexell, som är en av redaktörerna bakom boken, precis innan han drog av täcket från böckerna.

En stor andel av gästerna, närmare åttio stycken, var skribenter som stod bakom de cirka två hundra artiklarna om författarna och närmare tjugo temaartiklar. Bokens artiklar uppvisar den stora mångfald som lundalitteraturen har. Författargiganter som t ex Strindberg och Esaias Tegnér trängs med mindre kända författare. Läsarna får möta alltifrån Q-versen, spex, studentminnen, tal, romaner osv.

– Det är roligt att vara en del i att kunna spegla denna mångfald. Den är som ett mikrokosmos av Sveriges utveckling och förändring, säger bokhistorikern Kristina Lundblad som skrivit om akademiboktryckarna.
 
Kriteriet för vilka författare som kommit med i boken är att de ska ha haft en anknytning till universitetet berättar Katarina Bernhardsson som är en av redaktörerna.
 
– Det är inte helt uppenbart vem som är lundensare i den svenska litteraturhistorien. Därför är det intressant att samla ihop vilka författare som är sprungna ur den här kulturen och myllan. Vi fokuserar ofta på vilka kända forskare vi har och har haft vid universitetet, säger Yens Wahlgren som skrivit ett kapitel om lundafilosofen och fantasy- och science fictionförfattaren Bertil Mårtensson.

En annan skribent är Per Lindström som också står för en del av bilderna i boken. Han berättar att det grafiska teamet för boken velat förmedla en lundakänsla - men inte en överdrivet stark lundakänsla.

– Man ville att bilderna skulle ha ett överraskande bildspråk för att skapa nyfikenhet hos läsaren. I de flesta fall har man därför t ex inte valt de mest kända bilderna av författarna, berättar han.

Sista ordet i boken har Immi Lundin, som är litteraturvetare och lärare på författarskolan, fått.  I sitt kapitel beskriver hon författarskolan vid Lunds universitet och berättar om de författare som är sprungna ur den. Idag är hon liksom de andra på festen glad och stolt över boken.

- Jag tror att jag idag har samma känsla som när mina studenter får sitt verk i handen.

Med En lundensisk litteraturhistoria i handen blir det tydligt att Lund och universitetet är en plats där idéer möts och nya författarpersonligheter kan utvecklas. Som Immi Lundin skriver: ”en plats som gör litteraturen möjlig”.

Text: Gisela Lindberg
 

Senaste nyheterna

Varmt välkomnande av utbytesstudenter i skånskt rusk
2018-01-12
Nu är de nya utbytesstudenterna på plats. Lite trötta efter sina resor till Sverige rustades de ...

Nya hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten 2018
2017-12-21
En amerikansk entreprenör som genom ett oförtröttligt arbete för att få donationer gjort ...

Intakta antika barngravar ger ledtrådar om livet i egyptiska Gebel el Silsila
2017-12-19
Arkeologen Maria Nilsson har som forskningsledare för ett svensk-egyptiskt projekt upptäckt fyra ...

Johan Östling ny Wallenberg Academy Fellow vid Lunds universitet
2017-12-14
Vad händer med kunskap när den cirkulerar och populariseras i samhället? Hur förvandlas kunskap när ...

Östersjöfinnar hjälpte vikingar i färder österut
2017-12-04
Utan östersjöfinnarnas kunskap hade det inte blivit några vikingafärder österut. Det visar ny ...

Fler nyheter