lu.se

Det psykosociala då?

När det gäller den fysiska arbetsmiljön finns välbeprövade verktyg och rutiner för att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kartläggning, riskbedömning, åtgärder och uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön är oftast inte lika enkelt (vilket kanske bl a illustreras av det faktum att gällande förordningen för detta område har över 25 år på nacken).

Det är svårt att vara vaksam på, förutse och därmed förebygga psykisk ohälsa. Det finns emellertid bra instrument för att göra kartläggningar och skriftliga riskbedömningar och som samtidigt faktiskt verkar som förebyggande åtgärder och instrument för uppföljning:

Kontaktinformation

Arbetsmiljösamordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoskakansliht.luse