lu.se

Hur gör man?

Det finns föreskrifter som ska följas vid varje arbetsplats för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Till dessa föreskrifter kommer också beslut som fattats på central nivå inom universitetet.

På LU:s HR-webb hittar du blanketter och mallar för det systematiska arbetsmiljöarbetet under rubriken Arbetsmiljö:

Kontaktinformation

Arbetsmiljösamordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoskakansliht.luse