lu.se

Kränkande särbehandling

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska våra verksamheter även arbeta med kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling som enligt arbetsmiljöverkets hemsida definieras på följande sätt: "Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap."

För mer information besök arbetsmiljöverkets hemsida.