lu.se

Jobba hos oss

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Lediga anställningar vid de Humanistiska och teologiska fakulteterna utannonseras och söks online via universitetets sökandeportal. Till sökandeportalen – lediga tjänster vid Lunds universitet.

I sökandeportalen kan du även lägga in en prenumeration på lediga anställningar så att du alltid är uppdaterad när det gäller lediga anställningar vid HT-fakulteterna. Information hur ansökningarna ska vara utformade framgår av utlysningstexten eller är länkad till i texten.

Huvuddelen av fakulteternas doktorandanställningar utlyses den 1 februari varje år. Kompletterande utlysning kan ske den 15 september.

Ansökningar om befordran/oavlönad docentur skickas in i pappersform och ska utformas enligt anvisningarna - Anvisningar och information inför ansökan om befordran till professor eller universitetslektor. (PDF) In english: Rules and information on applications to be promoted to Professor or Senior Lecturer or appointed Reader. (PDF)

Utlysningar hittar du här.