exec_SELECTquery
caller TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery
ERROR Unknown column 'roleid' in 'order clause'
lastBuiltQuery SELECT DISTINCT p.personid, p.filename, p.firstname, p.lastname, p.userid FROM ht.persons p WHERE NOT p.hidden ORDER BY roleid, lastname, firstname
debug_backtrace require(/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php),/index.php#28 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->INTincScript#232 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->recursivelyReplaceIntPlaceholdersInContent#3644 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->INTincScript_process#3677 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->USER#3729 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#862 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#41 // call_user_func_array#6665 // user_solweb_staff->staff# // user_sol_inc::SELECTquery#438 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_SELECTquery#149 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->debug#305
0 Unknown column 'roleid' in 'order clause'
1
fields DISTINCT p.personid, p.filename, p.firstname, p.lastname, p.userid
table ht.persons p
where
0 NOT p.hidden
order roleid, lastname, firstname
Valberedningen | Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet

lu.se

Kontaktinformation

Fakultetskoordinator
Jesper Olsson
+46462228315
jesper.olssonkansliht.luse

Valprotokoll

Valberedningsprotokoll 2017-10-30 (PDF) - protokoll för rösträkning vid avgivande av förslag till dekan och prodekaner samt val av representanter för lärare och övrig personal i fakultetsstyrelsen

Valberedningsprotokoll 2017-05-23 (PDF) - protokoll för förslag till ledamöter i fakultetsstyrelse och nämnder 2018-2020.

Valberedningsprotokoll 2017-05-05 (PDF) - protokoll för förslag till fakultetsledning 2018-2020.

Valberedningsprotokoll 2015-02-25 (PDF) - information om valberedningens uppdrag samt val av ordförande för valberedningen.

Valberedningsprotokoll 2015-01-13 (PDF) - protokoll för för val av prodekan för grundutbildning, ledamöter i universitetskollegiet samt ledamöter i valberedningen.

Valberedningsprotokoll 2014-11-06 (PDF) - protokoll för rösträkning vid avgivande av förslag till dekan och prodekaner samt val av representanter för lärare och för övrig personal i fakultetsstyrelsen.