lu.se

LUX – ett nytt humanist- och teologcentrum vid Kunskapsstråket i Lund

Nytt hus för HT:s studenter öppnades hösten 2014

Höstterminen 2014 flyttade många av HT:s studenter och anställda in i LUX. LUX bildar tillsammans med grannen Språk- och litteraturcentrum ett HT-campus. De institutioner som flyttade till LUX var Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Institutionen för Kulturvetenskaper, Institutionen för Arkeologi och antikens historia, Historiska institutionen samt Filosofiska institutionen. Även kansliet för Humaniora och teologi flyttade in i LUX.

Varför flyttade man till LUX?

– Studenterna kommer att få en mycket bättre studiemiljö i LUX, där alla faktiskt får plats, där det finns studieplatser, café och bibliotek, och framförallt kommer det att bli många fler möten, både mellan studenter och vetenskaper,sa Hannah-Maria Skoglund, före detta ordförande i Humanistiska och teologiska studentkåren, inför flytten till LUX.

Med flytten till LUX ville man underlätta för de anställda och möjliggöra en högre grad av proffessionalisering i lärarskapet. Alla undervisningslokaler topputrustades med den teknik som en modern utbildning i humaniora och teologi kräver. Arkitektoniskt är huset byggt för att skapa möten mellan människor som kan inspirera till samarbeten över institutionsgränser. 

Det nya byggnadskomplexet, LUX, och det intilliggande Språk- och litteraturcentrum (SOL) bildar tillsammans ett riktigt humanist- och teologcentrum och är ett viktigt nav på det s k Kunskapsstråket längs med Sölvegatan i Lund.

Arkitektens visionsbild.

LUX en nygammal byggnad

LUX består av en ombyggnad och en tillbyggnad av två gamla byggnader Zoologen och Zoofysiologen. 7000 kvm byggdes nytt och de befintliga byggnaderna förnyades helt.

Huset kan beskrivas som ett nygammalt hus med en miljö där studenter, lärare och forskare rör sig mellan två världar, från den gamla totalrenoverade Harry-Potterlika byggnaden Zoologen till den supermoderna tillbyggnad med mycket glas och räta linjer. LUX öppnades för studenter och allmänhet den 25 augusti och den 28 augusti invigdes byggnaden med ett öppet hus som innehöll många festligheter för personal, studenter och allmänhet.

Tillgängligheten till HT-bibliotekens böcker ökade

Sommaren 2014 flyttade också institutionernas bibliotek in i det nya LUX-biblioteket. De bibliotek som fysiskt flyttades ihop var:
·         Arkeologiska biblioteket
·         CTR-biblioteket
·         Filosofiska biblioteket
·         Historiska biblioteket
·         Wrangelbiblioteket
 
Biblioteken ingick redan i organisationen HT-biblioteken, men med flytten är de nu praktiskt och bekvämt samlade på två ställen - ett i LUX-huset och ett tvärs över gatan på Språk- och litteraturcentrum. Flytten har inneburit en större tillgänglighet för studenterna med generösare öppettider och fler läsplatser.
 

 

Projektgrupp för LUX-projektet

   Projektkoordinator

   Charlotte Tornbjer

   Projektledare

   Kim Salomon

   HT-biblioteken

   Viktoria Hörnlund

   Humanist- och teologkåren (HTS)
   E-post: exphts.luse
   Hemsida: www.hts.lu.se

    

   Tidplanen för flytten till LUX 2014

    • 26/5 stängde biblioteken som skulle flytta till LUX
    • 19/6 stängde institutionerna pga av flytten till LUX
    • 25/8 öppnade LUX för allmänhet och studenter
    • 28/8 var invigningen av LUX


    Berguven kommer från Zoologiskamuseet som tidigare låg i Zoologenbyggnaden.

    Den 23 mars 2012 kl 10.30-11.30 togs det första spadtaget av Lynn Åkesson, dekan för humaniora och teologi, Unni Solbe, regiondirektör för Akademiska hus Syd, samt Hannah-Maria Skoglund, ordförande för humanistiska och teologiska studentkåren.