lu.se

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott (AU) består av dekanus, de tre prodekanerna, en doktorandrepresentant samt två studeranderepresentanter. Företrädare för fackliga verksamheter har rätt till närvaro för preciserad information. Huvudföredragande är kanslichefen och sekreterare är också från kansliet.

AU bereder viktigare ärenden inför fakultetsstyrelsen och beslutar i vissa frågor på delegation.

Ledamöter
Sekreterare

Sekreterare i arbetsutskottet

Cecilia Bergsten

Tel:046-222 72 26

Cecilia.Bergstenkansliht.luse

Sammanträdestider

Vårens sammanträden 2017

11 januari (+ HMS/JLM)
8 februari (infrastrukturenheterna)
15 mars
19 april (HMS/JLM)
17 maj
14 juni

Sammanträden äger normalt rum kl.09.15-12.00.

Protokoll

Senaste protokollet

2017

Äldre protokoll