lu.se

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott (AU) består av dekanus, de tre prodekanerna, en doktorandrepresentant samt två studeranderepresentanter. Företrädare för fackliga verksamheter har rätt till närvaro för preciserad information. Huvudföredragande är kanslichefen och sekreterare är också från kansliet.

AU bereder viktigare ärenden inför fakultetsstyrelsen och beslutar i vissa frågor på delegation.

Ledamöter