lu.se

HT-biblioteken

All biblioteksverksamhet inom fakulteterna för humaniora och teologi samlad i en organisatorisk enhet – HT-biblioteken – under ledning av områdesbibliotekarien som är direkt ansvarig inför områdesstyrelsen

HT-bibliotekens sex bibliotek

  • Språk- och litteraturcentrums bibliotek
  • Biblioteket vid Centrum för teologi och religionsvetenskap
  • Wrangelbiblioteket med biblioteken vid Etnologiska institutionen och Historiska institutionen som facksalar
  • Arkeologiska biblioteket
  • Filosofiska biblioteket
  • Historiska biblioteket

Relaterad information

För mer information om HT-bibliotekens tjänster

HT-biblioteken ingår i nätverksorganisationen Lunds universitets bibliotek