lu.se

HT-biblioteken

All biblioteksverksamhet inom fakulteterna för humaniora och teologi samlad i en organisatorisk enhet – HT-biblioteken, som har två biblioteksenheter, LUX-biblioteket och SOL-biblioteket. HT-biblioteken drivs under ledning av fakultetsbibliotekarien som är direkt ansvarig inför områdesstyrelsen.

Kontaktinformation

Fakultetsbibliotekarie
Viktoria Hörnlund
046-222 32 24
viktoria.hornlundhtbibl.luse

Relaterad information

För mer information om HT-bibliotekens tjänster

HT-biblioteken ingår i nätverksorganisationen Lunds universitets bibliotek