lu.se

HT-biblioteken

All biblioteksverksamhet inom fakulteterna för humaniora och teologi samlad i en organisatorisk enhet – HT-biblioteken, som har två biblioteksenheter, LUX-biblioteket  och SOL-biblioteket. HT-biblioteken drivs under ledning av fakultetsbibliotekarien som är direkt ansvarig inför områdesstyrelsen.

Kontakt

Fakultetsbibliotekarie

Viktoria Hörnlund

E-post
viktoria.hornlundhtbibl.luse

Tel: 046-222 32 24

Relaterad information

För mer information om HT-bibliotekens tjänster

HT-biblioteken ingår i nätverksorganisationen Lunds universitets bibliotek