lu.se

Hallå där Johannes Persson,

Prodekan för forskningen

Fem snabba frågor till vår prodekan för forskningen Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi. Livet som prodekan går bland annat åt till möten menar han. En annan stor del av hans arbete går ut på att hitta sätt att stimulera forskarna att söka mer externa medel.

Nu har det gått mer än ett och ett halvt år och du är varm i kläderna som dekan för forskningen här på HT. Hur kändes det när du fick frågan?

– Det var både smickrande och roligt att bli vald och det är ett lite speciellt uppdrag som man bara får en gång – ett uppdrag som jag aldrig hade kunnat tacka nej till. När jag fick frågan hade jag precis fått ett stort anslag för ett RJ-program om Vetenskap och beprövad erfarenhet och hade planerat att forska några år. Jag har fått låta vissa saker ligga nere som att undervisa och mitt arbete i luPod – Lu:s karriärutvecklingsprogram för forskare och lärare.

Vilka är de tre viktigaste frågorna för dig som forskningsdekan att arbeta med?

– Den absolut viktigaste frågan är hur vi ska göra med våra yngre forskare. Vad är det för akademiskt liv de ska ha? Som det är nu kan vi stödja dem så länge de har externa medel, men vi behöver ta bättre ansvar för våra forskare så att deras anställningar blir mindre osäkra. Jag tror att vi inom några år kommer att se något färre forskare, men att deras tillvaro kommer att vara lite säkrare. Ska man som forskare våga göra forskningsmässigt svårare eller lite udda forskning är det bra med en större trygghet.

– Den andra viktiga frågan - att stimulera och uppmuntra våra lektorer och professorer att söka de stora forskningsanslagen som ERC, Riksbanken och VR. Vi har haft några mycket stora forskningsanslag som nu alla håller på att löpa ut. Att söka stora anslag tar tid och forskningsnämnden har tagit initiativet till att göra om en del av de forskningsterminer som vi har haft till tvåmånadersstöd för att forskare som vill skriva dessa stora ansökningar ska kunna göra det. Det viktiga är inte att det blir många ansökningar utan några riktigt bra ansökningar som är nyfikenhetsdrivna.

– Den tredje viktiga frågan är att skapa tvärvetenskapliga forskningsprogram över fakultetsgränserna där HT har huvudrollen. HT är idag med i många stora projekt men vi är inte ledande i mer än något av dem  Jag tror att vi måste arbeta för att bli synligare för andra fakulteter och kanske bjuda in till seminarier där forskare med många idéer får mötas vid ett antal tillfällen. Lunds universitet skulle kunna hjälpa till här och satsa pengar på sådana projekt och ställa kravet att ett av dem ska ledas av HT.

Vilka styrkor har HT:s forskning?

– Många oerhört engagerade lärare och forskare. De är nära sina institutioner och det finns en tydlig vi-känsla här på HT.

Vilka utmaningar ser du att HT-fakulteternas forskning står inför?

– Den största utmaningen är det ekonomiska läget. Det finns för lite pengar kvar när lönerna är betalda, vilket gör att institutionen eller fakulteterna inte kan stödja ett lovande sidoprojekt när när det dyker upp. Man kan inte göra det där lilla som betyder så mycket.

Vad gör du när du inte forskar eller är forskningsdekan?

– Jag tycker mycket om att fotografera.  På Kungshuset tog jag en svit av bilder på alla lärarna och jag hoppas snart kunna dyka upp mer med kameran på LUX och kanske ta en ny svit bilder här på lärarna.

Text: Gisela Lindberg

Johannes Persson Foto: Gisela Lindberg

Kontaktinformation

Prodekan för forskning
en
Professor Johannes Persson
046-222 09 24

johannes.perssonfil.luse

Karriär

  • Disputerade på en avhandling om orsaksbegreppet i teoretisk filosofi 1997
  • Forskare på externa medel efter det.
  • Universitetslektor i teoretisk filosofi, Lunds universitet, 2003-2012
  • Professor i teoretisk filosofi sedan 2012
  • Har haft uppdrag som prefekt på filosofiska institutionen och institutionen för utbildningsvetenskap

Oväntade saker om mig

  • Har fångat en tiokilos gädda i Sövdesjön
  • Var en av vinnarna av tidningen FOTOs och Pripps tävling Blå Stipendiet i mitten av 80-talet
  • Är bra på att beskära äppelträd

Läs mer om Johannes Persson.