lu.se

Hallå där Samuel Byrskog,

Prodekan för forskarutbildningen

…forskarutbildningsdekan och professor i Nya Testamentets exegetik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Jag träffar honom i halvtid för att höra hur uppdraget som dekan är. Han trycker bland annat på hur viktigt det är med en bra seminariekultur och trygga närmiljöer för doktorandernas utveckling.

Hur är det att vara forskarutbildningsdekan?

– Roligt och ansvarsfullt. Doktorander är inne i en formativ period i sin forskarkarriär och det känns ansvarfullt att få följa dem under några år. Det är också lärorikt. Jag slås ofta av hur många spännande saker som våra doktorander håller på med, och tänk att få vara med och ge dem möjligheter att förverkliga dessa saker, och därmed också lite av sig själva.

Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med just nu?

– Hur vi skapar en trygg seminariekultur där doktoranderna inte bara diskuterar välformulerade papers utan även kan presentera det som känns bristfälligt. Man behöver ge dem tryggheten och modet att våga testa även lite ogenomtänkta idéer.

Hur gör man det då?

– Vi måste skapa just trygga miljöer. Akademiker är ofta tävlingsinriktade. Det skapar spänningar som hindrar det fria samtalet, särskilt när grupperna blir för stora. Där har seminarieledarna ett stort ansvar att styra upp osakliga och hierarkistyrda diskussioner.

– Jag vill också slå ett slag för de små miljöerna. De stora strukturerna är viktiga, men i den mån det är möjligt vill jag också värna om närmiljöerna. Det är ofta där vi kan samtala med varandra engagerat och med genuin lyhördhet för allas bidrag.

– Vi kan också använda seminarierna för att öva generella kompetenser. Låt t ex någon doktorand göra en liten föreläsning på ett seminarium och låt de andra agera kritiska åhörare, en typ av akademiskt rollspel.

Vilka utmaningar står HT:s forskarutbildning inför?

– Ekonomin. Med för lite pengar är det svårt att erbjuda bra kvalitet. Vi behöver totalt sett ha fler doktorandtjänster. Stora miljöer är inget självändamål, som sagt, men de enskilda ämnena får inte heller bli för små.

– En annan utmaning är att tydliggöra för arbetsmarknaden vilka kompetenser som doktoranderna får i sin utbildning. Jag vill komma dithän att de efter utbildningen känner stolthet även över sådant som inte har direkt att göra med den avhandlingsinriktade forskningen.

– Det finns också en utmaning i att synliggöra varje enskild doktorand. Individen är alltid det viktigaste, i med och motgång. Den akademiska forskarmiljön är bra på likriktning men dålig på mångfald. Delvis är forskningen i sig likriktande. Man måste vara på ett visst sätt för att vara framgångsrik forskare. Delvis finns i våra administrativa strukturer tendenser att se alla utifrån samma akademiska mönster. Vi måste ha sådana strukturer för att verksamheten ska fungera men idag bör vi mer än någonsin söka balansen mellan det vi är vana vid och det som kan kännas annorlunda.

Vilken roll spelar humaniora och teologi i dagens samhälle?

– Vi syns inte tillräckligt i debatten, och då menar jag som opinionsbildare. Jag tänker inte på populistiska uttalanden som inte är förankrade i forskningen, men på behovet av personer som utifrån sakkunskap skapar opinion. Tyvärr saknar vi ett bra forum för detta i svensk media. Vi måste hitta våra mediala uttryckssätt utan att sälja vår forskarsjäl – och det är svårt.

Vad gör du när du inte är prodekan eller forskar?

– Praktiska saker samtidigt som jag lyssnar på musik. Kanske är det mitt norrländska arv som slår igenom här, ”att själv klara allt det praktiska i en känsla av nostalgiskt lugn”.

Text: Gisela Lindberg

Samuel Byrskog Foto: Gisela Lindberg

Kontaktinformation

Prodekan för forskarutbildningen
Professor Samuel Byrskog
046-222 90 56
samuel.byrskogctr.luse

Karriär

  • 1994-1995 assistant professor vid internationella teologiska högskolan i Rüschlikon, Schweiz
  • 1995-2000 forskare vid universiteten i Tübingen och Göteborg
  • 2000-2007 professor i Nya testamentets exegetik och hermeneutik vid universitetet i Göteborg
  • 2007- professor i Nya testamentets exegetik vid universitetet i Lund

Oväntat om mig

  • Har ABCDE-körkort och har arbetat som lastbilschaufför och brandman.
  • Började utbilda sig till violinpedagog på musikhögskolan utanför Piteå.
  • Bästa klassiska stycket. Tjajkovskijs violinkonsert i D-dur första satsen med Itzhak Perlman
  • Bästa country: ”Me and Bobby McGee” med Janis Joplin

Läs mer om Samuel Byrskog.