lu.se

Hallå där Sanimir Resic,

Prodekan för grundutbildningen

Vi känner Sanimir Resic på pulsen så här i halvtid av uppdraget som grundutbildningsdekan. Han talar om vikten av att ingjuta den lär lilla extra kaxigheten hos studenterna och tycker att tilldelningssystemet idag är oförskämt och förlegat.

Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med just nu?

– När jag började satte jag väldigt snabbt en agenda. En prioritering var att genomföra det som nämnden redan fattat beslut om.  En annan oerhört viktig sak var att värna om de redan hårt pressade lärarnas tid. Att lyckas med det kan handla om att säga nej till saker som kommer uppifrån och utifrån. Vi behöver ställa frågan ” Behöver vi det här?”.  Ibland ska man hoppa på nya saker, t ex streamingen på CTR visade att vi både kunde bevara våra traditioner och ändå använda oss av ny teknik. Men andra gånger så ska man skynda långsamt. Man ska ju vara medveten om att om man hoppar på så får studenterna ännu färre undervisningstimmar. Just nu arbetar vi med att finna nya studievägar där olika ämnen och lärare dockar in och på så vis både breddar och bevarar mångfalden av ämnen, kurser och utbildningar inom HT. Först ut kommer judaistik och islamologi att vara, där vi i höst kommer att presentera pilotprojekt.

Vad är en bra utbildning i humaniora och teologi?

– Jag skulle säga att när en HT-utbildning är komplett så innehåller den alla de generella kompetenserna. Då har man en student som är självständig, kritiskt tänkande, duktig på att analysera och värdera och duktig på språket. Då spelar det nästan ingen roll var den här personen hamnar i samhället för den har något att ge. Det gäller att ingjuta den här lilla kaxigheten i studenterna under utbildningen, som gör att de inte tar saker för givna utan kritiskt ifrågasätter förhållanden och sin omvärld.

Om du fick förändra en sak inom HT:s grundutbildning - vad skulle det då vara?

– Mer pengar. Det tilldelningssystem som vi har är oförskämt. Varför ska en mattestudent ha mer pengar än en HT-student? Jag anser att det är ett förlegat system. Idag använder humaniora teknologi på samma sätt som de s k våta fakulteterna. Idag tvingas vi att arbeta med att hitta alternativ till lärarledd undervisning. Men med mer pengar skulle studenterna få mer undervisning, det skulle ge lärarna mer förberedelsetid och mer tid tillsammans lärare och student. Kontakttiden är oerhört viktig när man ska tala om kvalitet i utbildningen. Lärarna skulle också kunna få en fredad forskningstid på riktigt.

Vilka utmaningar ser du att HT-fakulteterna står inför?

– Urgröpningen av resurser. Utveckling av verksamheten hänger ihop med ekonomin.
En annan utmaning är hur man ska få forskare och lärare att röra på sig lite mer och se världen. Att forska utomlands eller vara lärare vid ett annat universitet ger nya perspektiv och nya kontakter och man sprider också Lunds universitets forskning ut i världen. Men kanske är vårt system lite för tryggt och folk har vant sig vid befordringsgången. Visst, det är meriterande att vara utomlands, men det är inget måste för karriären.

– Ett sätt att uppmuntra folk att ge sig iväg är att de som varit utomlands berättar om sina erfarenheter. Folk behöver höra vilken personlig injektion det kan vara att få komma till att få komma exempelvis till Marocko några veckor när det är som mörkast i Skåne.

Sanimir Resic Foto: Gisela Lindberg

Kontaktinformation

Prodekan för grundutbildning

Professor Sanimir Resic

046–222 14 06


sanimir.resicslav.luse

Karriär

  • Prefekt för Slaviska inst. 2005-2006
  • Grundutbildningsprefekt för SOL, 2006-2008
  • Prefekt på SOL, 2009 -2012
  • Rektor Högskolan i Kristianstad, 2013-2015
  • Grundutbildningsdekan vid HT-fakulteterna i februari 2015

Intressen

  • Familjen är viktigast.
  • Inbiten rugbyfantast och har tidigare själv spelat rugby.
  • Road av mode och kläder, speciellt mode för män.
  • Slukar historiska romaner om det romerska imperiet.

Läs mer om Sanimir Resic.