lu.se

Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakultetskollegiet består av de vetenskapligt kompetenta lärarna (professorer, universitetslektorer och forskarassistenter) inom humaniora. I kollegiet diskuteras frågor av gemensamt intresse för hela fakulteten. Kollegiet har också ansvar för att utse humanistiska fakultetens hedersdoktorer.