lu.se

Forskarutbildningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskarutbildningsnämnden är ett beredande organ för fakultetsstyrelsen med ansvar för frågor rörande forskarutbildning. Nämnden behandlar policyfrågor och enskilda ärenden av fakultetsövergripande karaktär.

Ledamöter

Kontaktinformation

Sekreterare i forskarutbildningsnämnden
Jesper Olsson
+46462228315
jesper.olssonkansliht.luse

Sammanträdestider

Våren 2018
Onsdag 14/2, kl. 9:15-12:00
Torsdag 22/3, kl. 9:15-12:00
Tisdag 29/5, kl. 9:15-12:00
Torsdag 14/6, kl. 9:15-12:00

Hösten 2018
Torsdag 6/9 (eventuellt heldag)
Torsdag 18/10, kl. 9:15-12:00
Torsdag 6/12, kl. 9:15-12:00

Protokoll

Senaste protokollen

Arkiv