lu.se

Grundutbildningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Grundutbildningsnämnden bereder frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det innebär att nämnden diskuterar och utarbetar förslag till fakultetssstyrelsen om allt som berör utbildningens kvalitet och innehåll. Det kan vara lärarnas pedagogiska förmåga, hur olika grupper av studenter upplever studierna eller om HT-fakulteternas utbildningar ska ha inslag av t. ex. genus- eller miljöperspektiv.

Handlingsplan för grundutbildningsnämnden 2017 (PDF) (PDF)

Ledamöter:

Kontaktinformation

Sekreterare i grundutbildningsnämnden
Lisa Hetherington


046-222 44 03


lisa.hetheringtonkansliht.luse

Sammanträdestider

Hösten 2017
Torsdag 7/12, kl. 9-12

Våren 2018
Tisdag 30/1, kl. 9-12
Tisdag 6/3, kl. 9-12
Torsdag 5/4, kl. 9-12
Tisdag 8/5, kl. 9-12
Tisdag 12/6, kl. 9-12

4-5/6 Grundutbildnings- och studierektorsinternat

Protokoll

Äldre protokoll