lu.se

Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten har varit med från Lunds universitets början och är knuten till institutionen Centrum för teologi och religionsvetenskap genom ett fakultetskollegium. Detta består av institutionens vetenskapligt kompetenta lärare (professorer, universitetslektorer och forskarassistenter) i
teologi och religionsvetenskap.

Till fakultetskollegiets uppgifter hör bland annat att utse hedersdoktorer.

Kontaktinformation

Tel:
+46462229053