lu.se

Kontakt

Jesper Olsson

E-post: Jesper.Olssonkansliht.luse

Valprotokoll

Valberedningsprotokoll 2017-05-23 (PDF 77 kB) - protokoll för förslag till ledamöter i fakultetsstyrelse och nämnder 2018-2020.

Valberedningsprotokoll 2017-05-05 (PDF 46 kB) - protokoll för förslag till fakultetsledning 2018-2020.

Valberedningsprotokoll 2015-02-25 (PDF 16.6 kB) - information om valberedningens uppdrag samt val av ordförande för valberedningen.

Valberedningsprotokoll 2015-01-13 (PDF 88 kB) - protokoll för för val av prodekan för grundutbildning, ledamöter i universitetskollegiet samt ledamöter i valberedningen.

Valberedningsprotokoll 2014-11-06 (PDF 94 kB) - protokoll för rösträkning vid avgivande av förslag till dekan och prodekaner samt val av representanter för lärare och för övrig personal i fakultetsstyrelsen.