lu.se

Kontakt

Jesper Olsson

E-post: Jesper.Olssonkansliht.luse

Valprotokoll

Information om valberedningens uppdrag samt val av ordförande för valberedningen.

Valberedningsprotokoll 2015-02-25 (PDF 16.6 kB)

Protokoll för val av prodekan för grundutbildning, ledamöter i universitetskollegiet samt ledamöter i valberedningen.

Till valprotokollet (PDF 88 kB)

Protokoll för rösträkning vid avgivande av förslag till dekan och prodekaner samt val av representanter för lärare och för övrig personal i fakultetsstyrelsen.

Till valprotokollet (PDF 94 kB)