lu.se

Att vägleda till studier i humaniora och teologi

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Den 7 december 2017 inbjuder Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet till en kostnadsfri heldagskonferens, som vänder sig till dig som vägleder gymnasieelever eller vuxna till kommande studier på universitet och högskola!

Konferensen hålls i våra lokaler på LUX!
På detta vis blir konferensdagen en möjlighet för er att stifta bekantskap med den miljö (och de studievägledare m.fl.) som era elever/studenter kommer att möta hos oss om de väljer att studera här!

Vår målsättning är att dagen ska fungera som en inspirerande fortbildning, med riklig och användbar information, som genom er kan komma våra blivande studenter till nytta.

Konferensdeltagandet är kostnadsfritt, inklusive mat o dryck, men din anmälan är bindande.

Tidigare konferenser

I december 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 och i mars 2016 arrangerade Lunds universitet konferenser på tema ”Att vägleda till studier i humaniora och teologi”. 2009 ordnades konferensen ”Fristående kurser – fasta jobb”.

Frågor? Kontakta oss!

Arbetslivskoordinator
Mattias Fall
046-222 88 90
mattias.fall@kansliht.lu.se

Fakultetsstudievägledare
Anna Burstedt
046-222 94 33
anna.hurstedt@kultur.lu.se

Kontaktinformation

Arbetslivskoordinator

Mattias Fall

046-222 88 90

arbetslivsforumht.luse

Fakultetsstudievägledare
Anna Burstedt
046-222 94 33
studievagledarekansliht.luse

Relaterad information

Vad hände sen?
Humanister och teologer finns på många ställen i samhället, inom kommuner, myndigheter och i näringslivet. Läs om vad några av våra tidigare studenter gör idag och om vägen dit. 

Nyttiga utbildningar som ger kvalificerade jobb
Vilka kunskaper och färdigheter får man via humaniora? Vilken roll spelar dessa på arbets-marknaden? Dessa frågor och fler besvaras i denna rapport.