lu.se

Våra hus

Humanistiska och teologiska fakulteterna

I huset LUX finns fem institutioner, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Institutionen för Kulturvetenskaper, Institutionen för Arkeologi och antikens historia, Historiska institutionen (inklusive mänskliga rättigheter) samt Filosofiska institutionen. Även kansliet för humaniora och teologi finns på LUX.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är både ett hus och en institution. I SOL finns också Institutionen för kommunikation och medier (KOM).

I MNO-huset finns Institutionen för utbildningsvetenskap. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom utbildningsvetenskap. I huset finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som är en del av Institutionen för utbildningsvetenskap.

Humanistlaboratoriet, HT-biblioteken och IT-enheten finns både på LUX och SOL. Humanist- och teologkåren finns på SOL i Absalon-husets bottenvåning.

Restaurang/café och gott om studieplatser finns på både LUX och SOL.