lu.se

Lokalbokning

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Schemaläggningen fungerar olika på olika institutioner. På både SOL och LUX läggs de flesta scheman av schemaläggare. På några institutioner lägger vissa av lärarna fortfarande sina egna scheman. Lokalbokningar används för arrangemang som inte behöver synas i studenternas schema, t ex interna möten.

Interna lokalbokningar görs i TimeEdit på HT-fakulteternas intranät där det finns mer information om schemaläggning och lokalbokning.

Lokalbokningar på HT-fakulteternas intranät

OBS! HT-studenter kan boka grupprum hos receptionerna.

LUX

Egna konferens- och möteslokaler bokas av institutionerna själva. 

Kontakta schemalux.luse om du behöver hjälp med andra typer av bokningar.

Externa bokningar av LUX
Vill du boka en sal på LUX som har mellan 16 och 90 platser? Kontakta: schemalux.luse.

LUX aula
Vill du boka LUX aula som har 244 platser och kan delas i två salar (98 platser och 146 platser)? Kontakta: lokalbokningbygg.luse.

SOL

Behöver du boka en lokal på SOL? Kontakta schemaläggarna på SOL lokalbokaresol.luse.

OBS!

Du får enbart boka i lokaler som tillhör din egen institution. Vill du boka en lokal som ägs av någon annan institution, måste du kontakta schemaläggaren på denna institution för att få bekräftelse på att önskemålet går att uppfylla. I så fall lägger den schemaläggaren in din bokning i sin lokal.