lu.se

Reception

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Receptionerna på LUX och SOL kan hjälpa dig med allmänna frågor, köp av kompendier och parkeringsbiljetter, utlämning av skrivna salstentor efter rättning samt med resultatintyg/studieintyg, registreringsintyg, Ladok-utdrag. (du kan även skriva ut sådana intyg själv via Studentportalen: www.student.lu.se)

LUX

Öppettider: mån-tor kl. 08:45–16:30, fre kl. 08:45-15:30
E-post:
reception@lux.lu.se
Telefon:
046–222 64 70
Fax:
046-222 32 28
Webb:
www.ht.lu.se/lux/reception

SOL

Öppettider: mån-fre kl. 08:30–16:00
E-post: receptionen@sol.lu.se
Telefon: 046-222 32 10
Fax: 046-222 32 11
Webb: www.sol.lu.se/sol/reception

Hittegods

Har du tappat ditt kontokort, en vante, din mobil, ditt paraply, ditt jojo-kort eller något annat? Fråga i receptionerna. Det lämnas in mycket upphittade saker till oss.