lu.se

Vaktmästeri

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Vaktmästeriet kan bland annat hjälpa till med problem som rör kopiatorer, allmänna kaffemaskiner och enklare problem som rör AV-utrustning i salarna. De ger även behörigheter till passerkort och är kontaktpersoner gentemot Akademiska hus.

LUX

E-post: vaktmasteri@lux.lu.se
Telefon:
Ingvar Bolmsten 046–222 64 75

SOL

E-post: vaktmastare@sol.lu.se
Telefon:
046-2220807