lu.se

Person

Bedriver studier av framtidsskildringar i projektet "Den postantibiotiska eran: kulturella perspektiv på globalt ökande antibiotikaresistens" som finansieras av Crafoord 2016/2017 tillsammans med etnolog Kristofer Hansson.

Född 1979. fil.kand. Biologi (Göteborgs Universitet), fil.kand. Kulturvetenskap med samtidsinriktning (Malmö Högskola) och fil.mag. Medie- och kommunikationsvetenskap (Karlstad Universitet). fil. dr. Konsthistoria och visuella studier (Lunds Universitet).

Forskning

Avhandlingsprojekt

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Kontaktperson för EcoCultures forskningsnodStyrelseledamot SULF Lund

Arbete i Saco-S LundUtredningsarbete för Forskningsservice

Adam Brenthel

Forskare
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post adam.brenthelkultur.luse

Telefon 046–222 94 42

Mobil 073–701 12 24

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30