lu.se

Person

Bedriver studier av framtidsskildringar i projektet "Den postantibiotiska eran: Folkliga föreställningar om antibiotikaresistens" som finansieras av Crafoord 2016/2018 tillsammans med etnolog Kristofer Hansson.

Född 1979. fil.kand. Biologi (Göteborgs Universitet), fil.kand. Kulturvetenskap med samtidsinriktning (Malmö Högskola) och fil.mag. Medie- och kommunikationsvetenskap (Karlstad Universitet). fil. dr. Konsthistoria och visuella studier (Lunds Universitet).

Forskning

Avhandlingsprojekt

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Adam Brenthel

Forskare
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post adam.brenthelkultur.luse

Telefon 046–222 94 42

Mobil 073–701 12 24

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30