lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (17 st)
Bokkapitel (12 st)
Konferensbidrag (26 st)
Tidningsartiklar (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Anders Eriksson

Universitetslektor, docent, forskare, handledare, lärare
Retorik
Institutionen för kommunikation och medier

Kontaktinformation

E-post anders.erikssonkom.luse

Telefon 046–222 03 14

Rum SOL:A133

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20